Н У Х Т

Менеджмент організацій і адміністрування

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування»

Для здійснення управління необхідно виконувати різноманітні види робіт, які базуються на сучасних знаннях менеджменту, економіки, фінансів, стратегічного, функціонального та тактичного планування, права, психології, конфліктології, технології виробництва, методів економічного і фінансового аналізу тощо.

Підготовка фахівців на освітній ступінь «магістр» за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» здійснюється з метою підготовки висококваліфікованих керівників різних рівнів управлінської піраміди.

Робота менеджерів передбачає поєднання знань та творчого підходу. Творчість сприяє розкриттю нестандартних якостей самого управлінця та його підлеглих, що призводить до ефективної співпраці всіх членів трудового колективу.

Головним показником якості підготовки менеджера виступає набуття навичок швидкої реакції на зміну умов зовнішнього оточення підприємства. Використання у навчальному процесі ділових ігор та ситуаційних задач дозволяє моделювати ситуації, які формують у майбутніх менеджерів ці навички.

Кадровий склад кафедри менеджменту дозволяє здійснювати ефективну підготовку студентів. Про високий рівень підготовки наших студентів свідчать перемоги на конкурсах науково-дослідних робіт та олімпіадах. Кафедра є ініціатором проведення щорічно трьох міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі і для аспірантів, студентів і молодих науковців.

Налагоджена дієва співпраця кафедри менеджменту та адміністрування з підприємствами України та науковими установами, які є базами практик для студентів, стажування для викладачів, проведення науково-практичних досліджень, сприяє забезпеченню працевлаштування випускників кафедри, зокрема до ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Київмлин», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод шампанських вин», ПАТ «Росинка», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Гадячсир», ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України та Інституту продовольчих ресурсів НААНУ, Комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України, Департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Талановиті випускники, які закінчили навчання за освітнім рівнем «магістр», мають змогу продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями 08.00.03 «Економіка народного господарства» та 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами».

Крім того випускова кафедра – кафедра менеджменту та адміністрування є учасником п`яти міжнародних проектів: 7 рамкової програми ЄС PRORES (три країни-партнера: Польща, Литва, Україна), проекту SCOPES по вдосконаленню методів освіти, який фінансується урядом Швейцарії, проекту з Інститутом економіки харчової промисловості і сільського господарства (Варшава, Польща), проекту ERASMUS + по обміну студентами з Щецинським університетом (Польща) та проекту з Ліцеєм сільського господарства (Шартр, Франція). Це дозволяє студентам спеціальності 073 «Менеджмент» слухати лекції викладачів з Євросоюзу, а з вересня 2013 року, в рамках підписаних договорів про співдружність, брати участь у обміні студентами.

Випускники, що отримали освіту за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть займати такі посади:

  • керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;
  • керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
  • керівники місцевих органів влади;
  • менеджери (управителі) об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
  • викладачі вищих, середніх навчальних закладів, вчителі початкових класів;
  • наукові співробітники.

Остання зміна: 19 лютого 2019