Н У Х Т

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою «Міжнародна економіка»

В сучасних умовах в Україні необхідні нові підходи до забезпечення міжнародних зв'язків. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків підприємств харчової промисловості вимагає розширення спектру знань для успішного ведення бізнесу та формування відповідного іміджу вітчизняних підприємств на міжнародних ринках.

В Національному університеті харчових технологій, який є потужним навчально-науковим центром харчової промисловості України, проводиться підготовка фахівців за спеціалізацією «Міжнародна економіка» саме для підприємств галузей харчової промисловості з врахуванням її структурних особливостей.

Ми здійснюємо підготовку фахівців, які вивчають комплекс дисциплін згідно навчального плану. Також в окремих групах ми проводимо підготовку бакалаврів в рамках англомовного проекту, відповідно до якого всі дисципліни викладаються англійською мовою. Підготовку здійснюють провідні спеціалісти-науковці в області міжнародної економіки.

Майбутнім студентам спеціалізації «Міжнародна економіка» слід приділяти більше уваги вивченню в школі математики, іноземних мов, економіки та географії.

В університеті наші студенти вивчають наступні дисципліни: «Міжнародні освітні системи», «Європейська інтеграція», «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України».

Професорсько-викладацький склад спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Торгово-промисловою палатою України бере участь в організації конференцій, до участі в яких запрошуються і студенти. Так, наші викладачі та студенти взяли участь в роботі семінару з питань розвитку експорту до держав Європейської асоціації вільної торгівлі, де виступали посли Норвегії, Швейцарії та Ісландії. Участь у конференції «Спрощення процедур міжнародної торгівлі: світова практика та Україна», організованої Торгово-промисловою палатою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Національної ради торгівлі Швеції, в якій взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці з питань спрощення процедур міжнародної торгівлі, стала корисним досвідом для майбутніх міжнародників.

Наші викладачі особливу увагу приділяють залученню талановитої молоді до наукової роботи. З метою набуття навичок дослідної роботи створено студентське наукове товариство «Інтелект».

Студенти беруть активну участь в організації круглих столів, що проводяться в рамках діючого наукового семінару «Інформаційна культура в сучасному світі». Цікавими заходами для студентів були проведені круглі столи: «Нобелівська премія – найпрестижніша премія світу», «Актуальні проблеми управління якістю», «Україна на шляху європейської інтеграції», «Розвиток підприємств: міжнародний досвід та вітчизняна практика», «Світовий науково-технічний та освітній простір: тенденції та перспективи розвитку». В роботі круглих столів беруть участь провідні науковці та практики, представники міністерств, що дає змогу студентам розширити свій спектр знань в обраній спеціальності. Наукові результати студентської роботи відображаються в наукових статтях і тезах.

Фахівцям напряму підготовки «Міжнародна економіка» надається робота в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, міжнародних та вітчизняних підприємствах, приватних компаніях, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції.

Ця професія – для цілеспрямованих, працелюбних та амбітних!

Запрошуємо Вас до вступу на «Міжнародну економіку»!

Бльше інформації про спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 06 жовтня 2018