Н У Х Т

Менеджмент персоналу

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент»
за освітньою програмою
«Менеджмент персоналу»

 Менеджер персоналу (human resource manager (HRM), HR-manager, HR-менеджер) – партнер між власниками (ТОП-менеджерами) і командою співробітників, результат роботи якого – максимізація прибутку компаній, що б він не робив: від підбору, адаптації, навчання, мотивації, оцінки, маркетингу і планування персоналу, кадрового адміністрування та консалтингу до розвитку корпоративної культури, внутрішнього PR та просування бренду роботодавця. 

Професія менеджерів персоналу «в цифрах»:

3

10

60

2050

3 «П» модель успішного бізнесу: Персонал – Продукт – Прибуток, без управління першим «П» друге і третє – неможливе

В десятці затребуваних і високооплачуваних професій України за даними кадрових порталів

Стільки посад і навіть більше передбачено Національним класифікатором професій для менеджерів персоналу

Forbes, Bloomberg та інші авторитетні агенції прогнозують сплеск HRM найближчі 30 років

(2020-2050)

  Прогнозуючи перспективу попиту на фахівців сфери управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки і управління (ННІ ЕіУ) НУХТ з 2007 року здійснює їх підготовку за стандартами державної та європейської систем вищої освіти.    

   Наші студенти бакалаврату освітньої програми «Менеджмент персоналу» вивчають дисципліни, що відповідають навчальним планам менеджерів персоналу провідних університетів Франції, Італії, Великобританії, інших та з урахуванням запитів роботодавців – партнерів випускової кафедри економіки праці та менеджменту: 

 • HR-навігатор (інсайти професії)
 • HR-комунікації, мистецтво презентації та спічрайтинг
 • Менеджмент персоналу
 • Підприємництво та соціальні проекти
 • Кадрове адміністрування
 • Психологія професійної діяльності HR
 • Фізіологія праці та ергономіка
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини 
 • Аудит і сертифікація персоналу
 • Сучасні демографічні процеси
 • Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності
 • Digital-технології (системи) в HRM
 • Ринок праці та бренд роботодавця
 • Мотиваційний менеджмент
 • Трудове право
 • Технології рекрутингу
 • Організація праці
 • Економічне моделювання в HRM
 • Управління трудовим потенціалом та коучинг
 • Нормування праці
 • HR-планування та бюджетування
 • Соціально-економічна безпека
 • Командоутворення та управління конфліктами

Для забезпечення потреб студентів-менеджерів персоналу в опануванні інформаційними і digital-технологіями, роботі із соціальними мережами, онлайн-платформами та професійними програмними продуктами на кафедрі облаштовано спеціалізовану комп’ютерну аудиторію.

 Розуміючи важливість розвитку мовних навиків та академічної мобільності, студентам-менеджерам персоналу ННІ ЕіУ НУХТ створюються умови для проходження міжнародних стажувань (волонтерство, міжнародні HR-проекти, проходження практики), участі в Englishspeakingclub, літньому англомовному кампусі. 

Навчання у поєднанні з практикою (зовнішні та внутрішні HR і бізнес-івенти, членство у професійних HR-спільнотах, участь у кейс-чемпіонатах, програмах стажувань, виїзні заняття в офісах кращих роботодавців України тощо) забезпечує нашим студентам комфортний старт в професії.   

  Випускники освітньої програми «Менеджмент персоналу» ННІ ЕіУ НУХТ займають посади:

HR+продажі вакансій

Ресечер, рекрутер, ІТ-рекрутер, кастинг-менеджер

HR+маркетинг

HR-маркетолог, HR-бренд-менеджер, PR-менеджер з внутрішніх комунікацій, івент-менеджер

HR + економіка

Кадровий аудитор, інспектор з кадрів, економіст з праці, організатор діловодства, спеціаліст з інтелектуальної власності

HR+консалтинг

HR-аналітик, бізнес-консультант, кар’єрний консультант

HR +менеджмент

HR-менеджер, менеджер проектів, офіс менеджер, ком’юніті-менеджер, тренінг-менеджер, менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з корпоративної культури, керуючий рестораном, готелем тощо

HR з окремих напрямків

T&D-менеджер (навчання і розвиток персоналу), C&B-менеджер (мотивація, компенсації та пільги), асесор (оцінка персоналу), менеджер з корпоративної соціальної відповідальності 

ТОПові HR-позиції в компанії

HR-директор, HR-бізнес-партнер

  Стань частиною HR-ком’юніті ННІ ЕіУ НУХТ! #тижейчар

Остання зміна: 11 червня 2019