Н У Х Т

Економіка та правове забезпечення бізнесу

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка та правове забезпечення бізнесу»

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів, а правове забезпечення бізнесу – це механізм, володіння яким дає змогу приймати правильні рішення в умовах невизначеності.

Бізнес ефективно функціонує і розвивається лише у правовій формі. Тому, знання з економіки та правового забезпечення бізнесу формують цілісну систему необхідних навиків для роботи в реаліях сьогодення. Адже всі учасники підприємницької діяльності діють в обмежених правових умовах, які потрібно знати для успішного створення і розвитку бізнесу.

Метою та завданням освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» є поєднання економічних та правових знань, які спрямовані на формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у суміжних сферах економіки і права, який вдало вирішує складні питання, уникає потенційних юридичних проблем, здійснює правовий захист бізнесу від незаконних посягань з боку інших осіб.

Переваги здобуття освіти зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» у нас:

 • Індивідуальний підхід та авторські програми викладання і роботи зі студентами.
 • Поєднання знань з ведення бізнесу та його правового забезпечення гарантовано надає випускнику фахове працевлаштування з подальшою перспективою росту.
 • Різноманітні форми навчання: інтерактивна система на основі бізнес-кейсів (реальні приклади питань, що потребують рішення в сфері економіки та правового забезпечення бізнесу українських та міжнародних компаній); лабораторні заняття з орієнтацією на вивчення провідного програмного забезпечення для роботи бізнес сфери; практичні заняття; тренінг-курси; використання мультимедіа та наявність простору для реалізації власних творчих і креативних здібностей студента; відкриті лекції та семінари з фахівцями в сфері економіки і господарського права; проведення конференцій; ділові рольові ігри тощо.
 • Можливість участі у міжнародних грандах, конкурсах, олімпіадах, конференціях дають можливість поглибити теоретичні знання та отримати практичний досвід у сфері економіки та правового регулювання бізнесу. Такий досвід дає гарантоване працевлаштування переможцям та учасникам, які проявляють себе на різних етапах змагання, та забезпечує подальше професійне зростання.
 • Отримання освіти англійською мовою (навчання в англомовній групі) або поглиблене вивчення англійської мови (формування груп з 6-10 студентів з професійним викладанням фахових дисциплін англійською мовою).
 • Можливість отримання подвійного диплому одного з університетів-партнерів Європейського Союзу.
 • Наявність програми та студентів-переможців, учасників «Еразмус+» – програма для підвищення мобільності студентів університетів Європи та всього світу. Про їх досвід висвітлено інформацію на сайтах кафедри, інституту та університету.
 • Можливість залучення студентів до активного позаурочного життя. Організація дозвілля включає роботу: спортивних секцій, театральної, танцювальної і музичної студії та студентського клубу.
 • Наявність гуртожитків, вдале місце розташування університету – центр міста. На території університету працює бібліотека, буфети, їдальні та кав'ярня.
 • Скоординований процес та зручний розклад впродовж всього періоду Вашого навчання колективом кафедри економіки і права, викладачі якої націлені передати не лише теоретичний багаж знань, а й власний практичний досвід, навички і уміння.
 • Можливість проходження практики на будь якому обраному Вами підприємстві країни.
 • Наявність постійного діалогу з фахівцями-практиками в сфері економіки і права у вигляді круглих столів та брифінгів. Для здобуття сучасних знань до начального процесу долучаються  провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики та продовольства України, досвідчені фахівці-практики, успішні бізнесмени та політики.

 

Наші випускники вже є працівниками провідних компаній різних сфер та галузей економіки, у тому числі й харчової промисловості крани та світу, серед яких: корпорації «Рошен», «Оболонь», «АРТЕРІУМ», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПАТ «Київхліб», «Carlsberg Україна», «Данон Україна», «Kraft Foods Україна», «Мілкіленд Україна», аудиторські і консалтингові компанії – Deloitte, PwC, KPMG та багато інших. Також частина випускників відкрили власний бізнес та успішно працюють сьогодні.

 

Фахівці освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» – у топ-рейтингах по затребуваності на ринку праці. Їх знання потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам для забезпечення сталого економічного розвитку.

Короткий перелік місць та посад, на яких можуть працювати

 Ми розуміємо значення та роль комунікаційних, лідерських, командних, організаційних якостей сучасного фахівця будь якої сфери суспільних відносин, саме тому з нами Ви маєте змогу не лише здобути якісну освіту за освітньою програмою «Економіка та правове забезпечення бізнесу», а й розвиватися з нашою допомогою, перетворювати сильні сторони у компетентності, а слабкі у власні переваги.

Найкращі інвестиції – це інвестиції в себе.
Ми виховуємо успішних особистостей!

 

 

 

Остання зміна: 08 липня 2019