Н У Х Т

Туризмознавство

Підготовка фахівців
за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
у галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 242 «Туризм»

Університет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризмознавство». Крім того, започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризм» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Закріплення отриманих знань, навичок та їх практичного застосування передбачено під час проходження практики більш ніж у 47 туристичних підприємствах, зокрема «Поїхали з нами», «Дольче Віта», «Світ мандрів», «Anyway», «Тревел інфо».

Магістерська підготовка за спеціальністю «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризмознавство», базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також роботи у туристичній індустрії.

Підготовку магістрів завершує виконання та захист дипломної роботи, яка присвячена дослідженню діяльності туристичного підприємства з оцінкою майбутніх тенденцій його розвитку, враховуючи впровадження інновацій.

Об’єктом діяльності випускників є організація розроблення та реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; планування та організація діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їхня інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичного підприємства.

Випускники за спеціальністю «Туризм», освітньо-професійна програма «Туризмознавство», можуть займати посади: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з розвитку винного та міжнародного туризму, фахівець з організації анімаційної діяльності, інструктор зі спортивного туризму, організатор транспортних подорожей, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти.

Магістри з туризму – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати високу заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.

 

Остання зміна: 23 червня 2020