Н У Х Т

Готельна і ресторанна справа

Підготовка фахівців у галузі знань
24 «Сфера обслуговування»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
та освітньо-професійною програмою «Готельна і ресторанна справа»

У професійній підготовці магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійна програма «Готельна і ресторанна справа», університет ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу; підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача.

Університет здійснює підготовку фахівців, які вивчають сучасні принципи готельно-ресторанного бізнесу; інноваційні технології готельного і ресторанного господарства; прогресивні форми організації виробництва та обслуговування; сучасні технологічні підходи на підприємствах готельно-ресторанного господарства; бізнес-планування готельних і ресторанних підприємств; законодавчо-нормативну базу з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги; проектування та дизайн закладів готельного і ресторанного господарства.

Випусковою для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» є кафедра готельно-ресторанної справи, яка орієнтується на новітні методики навчання, розширює зв’язки зі стейкхолдерами готельного і ресторанного бізнесу, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання здобувачів магістерського рівня вищої освіти.

Партнерами освітньо-професійної програми «Готельна і ресторанна справа» є провідні вітчизняні та міжнародні підприємства готельного і ресторанного господарства. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри, 90 % якого мають наукові ступені та вчені звання.

Здобувачі вищої освіти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «Hilton Kyiv», «InterContinental Kyiv», «Radisson Blu Hotel», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «Хаятт Рідженсі Київ», «Premier Palace Hotel», «Reikartz Hotel Group», «President Hotel», «Alfavito», заклади ресторанного господарства мереж «La Famiglia», «TARANTINO family», «Gastro family» Дмитра Борисова.

Для стимулювання пізнавальної діяльності студентів проводяться лекторіуми, практикуми, тренінги, воркшопи, майстер-класи від кращих готельєрів, рестораторів, бренд-шефів з кулінарного і кондитерського мистецтва, інноваційних готельних і ресторанних технологій.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт і олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності з публікацією наукових праць.

Здобувачі магістерського рівня вищої освіти мають можливість брати участь у європейській програмі «Подвійного диплому» з отриманням диплому магістра закладу вищої освіти Польщі, а також під час навчання стати учасником програм Європейського Союзу, зокрема «Ерасмус+».

Магістерська підготовка за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної роботи, а також роботи у готельно-ресторанному бізнесі. Підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Готельна і ресторанна справа» завершує виконання та захист дипломної магістерської роботи.

Об’єктом діяльності випускників є організація виробництва і реалізації готельно-ресторанних послуг, санаторно-курортного та спеціалізованого обслуговування; розроблення та впровадження перспективних напрямків розвитку підприємств індустрії гостинності; проектування нових та реконструювання діючих закладів готельно-ресторанного господарства; управління якістю і конкурентоспроможністю послуг гостинності.

Наші випускники після завершення навчання займають посади: керівник (директор) готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, санаторію); керівник (директор) закладу ресторанного господарства; топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства; готельєр; ресторатор; керівник департаменту підприємства готельного господарства (фінансів, маркетингу, логістики, управління персоналом); спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); спеціаліст зі стандартизації, сертифікації та якості готельних і ресторанних послуг; фахівець з гостинності, ресторанного обслуговування, спеціалізованого обслуговування, конференц-сервісу, організації дозвілля і санаторно-курортної справи; викладач закладу вищої освіти.

Магістри з готельно-ресторанної справи – цілеспрямовані, мотивовані професіонали, які здатні швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно зростаючих вимог споживачів, зможуть реалізувати себе в престижній та високооплачуваній сфері.

 

 

Остання зміна: 19 липня 2020