Н У Х Т

Туризм

Підготовка фахівців
за освітньо-професійною програмою «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
за спеціальністю 242 «Туризм»

Туризм є глобальним соціально-економічним та політичним явищем сучасного світу, що позитивно впливає на розвиток міст, регіонів і держав. Як одна з найбільш динамічних та прибуткових галузей світової економіки, туризм має стабільну базу для свого розвитку в майбутньому, забезпечує створення тисяч робочих місць, сприяє утвердженню здорового способу життя, миру і добросусідських відносин між народами, розвитку культури і освіти.

Туристичний бізнес – це єдина галузь економіки, про яку майже всі згадують із задоволенням. Адже слово «туризм» асоціюється у людей з приємним відпочинком, новими враженнями і подорожами, а сама сфера гостинності перетворилась на одну з найприбутковіших галузей світового ринку.

З огляду на перспективність та важливість розвитку туристично-готельної галузі Національний університет харчових технологій з 2010 року розпочав підготовку бакалаврів зі спеціальності «Туризм».

Наявність у нашому університеті кваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів та відповідної матеріально-технічної бази на рівні сучасних вимог забезпечує всі необхідні умови для успішної освітньої діяльності для підготовки фахівців спеціальності 242 «Туризм» освітнього ступеня «бакалавр».

Основою програми підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування є фундаментальні, гуманітарні, загальноекономічні дисципліни. Велика увага приділена формуванню циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, що спрямовані на формування компетенцій для туристичної діяльності. Вивчення цих дисциплін вимагає від майбутніх студентів міцних знань з шкільного курсу географії, історії України, всесвітньої історії та іноземної мови.

Наші студенти мають можливість отримати навички роботи з технології та організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, організації екскурсійної діяльності, анімаційних послуг згідно вимог наскрізної програми під час практик (навчальної, технологічної, виробничої), безпосередньо працюючи в туристичних фірмах та готелях міста Києва.

Майбутні фахівці з туризму поглиблено вивчають дві іноземні мови, оскільки це не тільки засіб комунікації, але й важливий професійний інструмент. Крім того, для забезпечення академічної мобільності та участі у програмі подвійних дипломів провідних європейських університетів започатковано факультативне вивчення італійської мови.

У 2013-2014 навчальному році започатковано навчання бакалаврів за спеціальністю «ТУРИЗМ» англійською мовою, що дає можливість студентам здобути освіту сучасного європейського рівня та отримати високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном. У 2015 році започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціалізацією «Туризмознавство» та європейського – за спеціалізацією «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща).

Об'єктом діяльності випускників є організація розробляння і реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організація діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.

Випускники за спеціальністю «Туризм» після завершення навчання займають посади: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець з організації туризму (міжнародного, винного, гастрономічного, дозвіллєвого, спортивного, сільського тощо), інструктор зі спортивного туризму, організатор транспортних подорожей.

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 23 червня 2020