Н У Х Т

Готельно-ресторанна справа

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа»

Сьогодні готельно-ресторанний бізнес як частка сфери гостинності швидкими темпами розвивається і досягає світових рівнів. Процеси, що відбуваються на вітчизняному готельно-ресторанному ринку, вимагають гнучко реагувати на зміни попиту і прихильності споживачів. Успішне становлення галузі на новий рівень діяльності значною мірою визначається якістю, ступенем підготовки фахівців, готових до професійної діяльності на різних ланках управління в готельно-ресторанному господарстві; наявністю в них практичних професійних навичок і вмінь планувати та вирішувати виробничі завдання та відповідати за якість їхнього виконання з урахуванням галузевої специфіки та особливостей управління праці.

Підготовка фахівців у галузі сфери обслуговування в університеті проводиться за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр». Випускники технікумів і коледжів можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном.

Випусковою для спеціальності «Готельно-ресторанна справа» є кафедра готельно-ресторанної справи, яка здійснює підготовку фахівців для управління господарською діяльністю підприємств готельного та ресторанного господарства, які здатні розробляти та просувати готельний і ресторанний продукт, приймати стратегічні рішення і впроваджувати бізнес-ідеї для розвитку підприємств.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри, 90 % якого мають наукові ступені та вчені звання. Кафедра готельно-ресторанної справи орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки зі стейкхолдерами готельного і ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів.

Партнерами освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» є провідні вітчизняні та міжнародні підприємства готельного і ресторанного бізнесу.

Практичний досвід студенти набувають в інноваційно обладнаних аудиторіях:

  • лабораторії організації ресторанного обслуговування,

  • лабораторіях технології ресторанної продукції,

  • лабораторії обслуговування у готельних підприємствах,

  • лабораторії барної справи та роботи сомельє,

  • науково-дослідній міні-броварні,

  • комп’ютерному класі з сучасними програмними продуктами для управління готельно-ресторанним бізнесом, а також під час виїзних занять в умовах кращих готелів і ресторанів м. Києва.

Професійна підготовка за бакалаврською програмою також здійснюється англійською мовою.

Для стимулювання пізнавальної діяльності студентів проводяться лекторіуми, практикуми, тренінги, воркшопи, майстер-класи від кращих готельєрів, рестораторів, бренд-шефів з кулінарного і кондитерського мистецтва, інноваційних готельних і ресторанних технологій.

Здобувачі вищої освіти беруть участь у програмах студентських обмінів, міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, олімпіадах, виставках, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності.

Успішне навчання, плідну наукову роботу студенти вдало поєднують з активною участю у масштабних факультетських та університетських заходах. За вiдмiнне навчання і особливі успіхи наші студенти відзначаються академічними Стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Подяками Ректора та іншими нагородами.

Студенти проходять практику та мають реальну можливість працевлаштуватися у найсучасніші підприємства готельно-ресторанного господарства, зокрема у м. Києві: «Hilton Kyiv», «InterContinental Kyiv», «Radisson Blu Hotel», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «Хаятт Рідженсі Київ», «Premier Palace Hotel», «Reikartz Hotel Group», «President Hotel», «Alfavito», заклади ресторанного господарства мереж «La Famiglia», «TARANTINO family», «Gastro family» Дмитра Борисова.

Здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти мають можливість проходити виробничу практику за кордоном на базі підприємств готельного господарства Болгарії, поєднуючи практичну підготовку та літній відпочинок на морському узбережжі.

Наші випускники після завершення навчання займають посади: керівник (директор) готельного підприємства (туристичного готелю, конгрес-готелю, курортного готелю, пансіонату, спортивно-оздоровчого комплексу, санаторію); керівник (директор) закладу ресторанного господарства; топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства; готельєр; ресторатор; керівник департаменту підприємства готельного господарства (фінансів, маркетингу, логістики, управління персоналом); спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, менеджер, адміністратор); спеціаліст зі стандартизації, сертифікації та якості готельних і ресторанних послуг; фахівець з гостинності, ресторанного обслуговування, спеціалізованого обслуговування, конференц-сервісу, організації дозвілля і санаторно-курортної справи.

 

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 19 липня 2020