Н У Х Т

Lean-виробництво харчової продукції

Підготовка фахівців у галузях знань
18 «Виробництво та технології»
15 Автоматизація та приладобудування
13 Механічна інженерія
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальностями 181 «Харчові технології»
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
133 Галузеве машинобудування
та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою
«Lean-виробництво харчової продукції»

 

 

Державна політика реформування харчової галузі направлена на використання методів антикризового менеджменту в управлінській діяльності харчових виробництв. Їх застосування обумовлює отримання миттєвого економічного зростання компанії, збільшення операційних показників бізнесу, ефективному використанню ресурсів та створення умов для виробництва затребуваної висококонкурентної продукції. До сучасних ефективних антикризових методів відносять Lean-менеджмент («Ощадливе виробництво»)

 Випускники цієї освітньої програми у процесі навчання опановують комплекс сучасних методів, методик і технологій ощадливого виробництва, навчаються застосовувати сучасне технологічне обладнання, комп’ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації, здійснювати інженерно-конструкторську та організаційно-управлінську діяльність із застосуванням Lean-технологій.

 Аргументи на користь навчання за Міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції»:

-         НУХТ – один з найавторитетніших українських ЗВО в харчовій індустрії;

-         єдина освітня програма, що здійснює підготовку здобувачів одразу за трьома спеціальностями для потреб вітчизняної харчової галузі.

-         висока затребуваність фахівців зі знанням Lean-виробництв на ринку праці

-         високий рівень підготовки в навчально-науковому інституті харчових технологій зі спеціальних дисциплін дозволяє розширити кар'єрні можливості і працювати на керівних посадах в галузях промисловості

-         ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в українських, але і в зарубіжних компаніях

-         участь у розробленні та висока зацікавленість у випускниках роботодавців

 Перелік фахових предметів, які вивчають студенти Міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції»

-         Lean-виробництво харчової продукції

-         Автоматизовані системи керування Lean-виробництвом

-         Ресурсоощадне обладнання харчових виробництв

-         Основи методології Lean Six Sigma

-         Компонування технологічних потокових ліній

-         Статистичні методи операційного вдосконалення.

У блоці вибіркових компонентів, запропоновано перелік дисциплін, що сприятимуть поглибленню фахових знань студентів.