Н У Х Т

Прохідний бал

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) вступних випробувань.

Прохідні бали та кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет
на перший курс денної форми навчання за результатами ЗНО, 2019р.
Спеціальність, Код Спеціальність, Назва Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Максимальний обсяг державного замовлення Кількість рекомендованих до НУХТ Заяв з приорітетом Мінімальний конкурсний бал
1 2 3 4 5 6 7
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 5 1   1           182,4
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу 5 0                - 
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 5 0                -
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 12 0                -
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 15 2 2             177,2
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 15 8 2 3 1 2       177
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу 11 1 1  - квота 1           122,5
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 9 6 1 1 2     1 1 178,1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  15 2 1           1 177,9
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 29 16 4 5 2 2 2 1   157,284
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 15 5 1     3   1   173,298
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 15 5 3       1   1 171,4
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  33 10 4 4 1     1   130,917
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 47 8 5 2     1     137,7
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології 23 8 5 1   1   1   133,55
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 15 6 4 2           141,678
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 19 5 3 1   1       131,223
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 55 15 6 6 1 2       156,06
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 41 25 11 7 3 1   3   150,032
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 30 31 20 8 3         185,742
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 50 50 36 7 2 1 1 1 2 153,878
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 234 100 71 14 4 5 4 2   152,347
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 50 42 19 10 5 2 3 2 1 152,7
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 14 3 1   1     1   166,413
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 23 9 3 4   1 1     181,25
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм 18 5 2 3           180,55
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 5 0                -
Разом 808 363 205 79 25 21 13 14 6  

Кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет 
на перший курс заочної форми навчання за результатами ЗНО, 2019р.
Спеціальність, Код Спеціальність, Назва Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Максимальний обсяг державного замовлення Кількість рекомендованих до НУХТ Заяв з приорітетом Мінімальний конкурсний бал
1 2 3 4 5 6 7
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства                    
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу                    
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю                    
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 2 0                
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 4 0                -
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 1 0                
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу                    
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 3 2 1   1         154,3
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                     
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент                    
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект                    
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки                    
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка                     
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 3 1 1             112,404
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології                    
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології                    
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології                    
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації                    
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології                    
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна                    
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування                    
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 3 3   1   1   1   137,4
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції                    
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки                    
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа                    
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм                    
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка                    
Разом 16 6 2 1 1 1 0 1 0  

 

Обсяг державного замовлення та прохідні бали у 2018 році
Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
денна форма навчання:

Спеціальність, Код Спеціальність, Назва Факультет / інститут Код  бакалавра Спеціалізація
(освітня програма) бакалавра
Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Кількість рекомендованих до НУХТ Заяв з приорітетом Мінімальний конкурсний бал в НУХТ
1 2 3 4 5 6 7
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 2227 10 5   2 1 1 1   171,55
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС АК Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 1152 27 11 6 2 1 1 2 4 148,55
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 626 12 4 4 2   1 1   159,936
161 Хімічні технології та інженерія  БТЕК ХТ Хімічна технологія 559 26 12 8 4 1     1 140,862
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 291 8 7 1           178,041
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 667 47 31 5 2 5 1 2 1 142,483
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 153 8 3 3   1 1     175,85
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм 315 6 1 2       2 1 175,7
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 747 0               181,4
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 290 1   1           186,3
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 657 3 1 1     1     170,3
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 837 5 3 1 1         173,9
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 895 4 3 1           176,4
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 370 1     1         178,4
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  462 1       1       173,6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ УП Управління персоналом та економіка праці 1           1   172,7
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 209 0               186,7
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  656 12 4 4   1 2   1 107,916
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 968 17 9 2 2   1 1 2 108,13
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження 1297 11 6 2 1 2       121,696
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 115 5 3   1   1     131,009
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 205 4 1       1 2   128,7
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 150 3 2       1     157,019
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 667 91 67 9 3 3 5 2 2 142,841
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 49 31 6 7 2 1 1 1 142,157
Разом 352 204 56 28 18 18 15 13  

 

заочна форма навчання:

Спеціальність, Код Спеціальність, Назва Факультет / інститут Код  бакалавра Спеціалізація
(освітня програма) бакалавра
Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Кількість рекомендованих до НУХТ Заяв з приорітетом Мінімальний конкурсний бал в НУХТ
1 2 3 4 5 6 7
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 95 0                
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС АК Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 87 0                
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 40 0                
161 Хімічні технології та інженерія  БТЕК ХТ Хімічна технологія 15 0                
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 0 0                
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 35 0                
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 20 0                
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм 40 0                
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 23 0                
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 0 0                
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 105 0                
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 163 2 1   1         148,2
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 110 0                
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 74 1       1       160,1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  82 0                
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ УП Управління персоналом та економіка праці 0                
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 0 0                
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  85 0                
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 107 2 2             133,722
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження 75 0                
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 20 0                
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 0 0                
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 5 0                
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 35 0                
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 0                
Разом 5 3 0 1 1 0 0 0