Н У Х Т

Бакалавр - 2020

На цій сторінці за кодом і назвою спеціальності розміщено програми вступних випробувань для вступників на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, а також на основі здобутого ОКР / ОС бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю.

Програми вступних випробувань 2020 року оприлюднюються по мірі надходження.

Програми 2019 року можна переглянути тут

Українська мова та література - програма ЗНО з української мови та літератури
Математика/
Історія України
- програми ЗНО з математики та історії України;
Фах - програма фахового вступного випробування.

КОД

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(освітня програма)

ЗНО

Екзамен

051

Економіка
(Економіка підприємства)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

051

Економіка
(Економіка та правове забезпечення бізнесу)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

061

Журналістика
(Реклама та зв'язки з громадськістю)

Українська мова та література

Фах

071

Облік і оподаткування

(Облік і аудит)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

072

Фінанси, банківська справа та страхування
(Фінанси, банківська справа та страхування)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

073

Менеджмент
(Менеджмент)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

073

Менеджмент
(Менеджмент персоналу)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

075

Маркетинг
(Маркетинг)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Українська мова та література
Математика/Історія України

Фах

101

Екологія
(Екологія та екоменеджмент)

Українська мова та література

Фах

122

Комп’ютерні науки
(Комп’ютерні науки)

Українська мова та література

Фах

122

Комп’ютерні науки
(Інформаційні системи та штучний інтелект)

Українська мова та література

Фах

131

Прикладна механіка
(Прикладна механіка)

Українська мова та література

Фах

133

Галузеве машинобудування
(Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв)

Українська мова та література

Фах

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехніка та інформаційні технології)

Українська мова та література

Фах

142

Енергетичне машинобудування
(Холодильні техніка та технології)

Українська мова та література

Фах

144

Теплоенергетика

(Теплоенергетика та енергоефективні технології)

Українська мова та література

Фах

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
(Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації)

Українська мова та література

Фах

161

Хімічні технології та інженерія
(Хімічна технологія)

Українська мова та література

Фах

162

Біотехнології та біоінженерія
(Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна)

Українська мова та література

Фах

181

Харчові технології
(Технології харчування)

Українська мова та література

Фах

181

Харчові технології
(Технологічна експертиза та безпека харчової продукції)

Українська мова та література

Фах

181

Харчові технології
(Харчові технології та інженерія)

Українська мова та література

Фах

186

Видавництво та поліграфія
(Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки)

Українська мова та література

Фах

241

Готельно-ресторанна справа
(Готельно-ресторанна справа)

Українська мова та література

Фах

242

Туризм (Туризм)

Українська мова та література

Фах

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародна економіка)

Українська мова та література

Фах

 

Програми минулих років можна переглянути у архіві

Остання зміна: 25 травня 2020

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року в НУХТ здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план в університеті, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, допускаються особи, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з предметів, що були встановлені для вступу на цю спеціальність правилами прийому у попередніх роках (від року вступу особи на навчання), або встановлені для вступу правилами прийому у 2020 році.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому) і вноситься до Єдиної бази.

Програми минулих років можна переглянути у архіві

 

Остання зміна: 15 червня 2020

ЗНО – 2020: програми, відповіді, онлайн тестування

Програми ЗНО - 2020  (на сайті osvita.ua) Перейти
Програми вступних випробувань (в університеті) Перейти
Завдання та відповіді на тести ЗНО минулих років (на сайті osvita.ua) Перейти
Тести ЗНО онлайн (на сайті osvita.ua) Перейти
Безкоштовне тренувальне онлайн тестування (на сайті Львівського регіонального центру оцінювання) Перейти
Регіональні центри оцінювання якості освіти Перейти

Остання зміна: 29 липня 2020