Н У Х Т

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію університету

Напрям 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю
Спеціальність 061 Журналістика. Освітньо-професійна програма Реклама та зв'язки з громадськістю. Магістр.

Напрям 6.030503 Міжнародна економіка
Спеціальність 056 (292) Міжнародні економічні відносини. Освітньо-професійна програма Міжнародні економічні відносини. Магістр.

Напрям 6.030504 Економіка підприємства
Спеціальність 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 7.03050401 Економіка підприємства (перепідготовка)
Спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Напрям 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 7.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

Напрям 6.030507 Маркетинг
Спеціальність 7.03050701 Маркетинг
Спеціальність 7.03050701 Маркетинг (перепідготовка)
Спеціальність 8.03050701 Маркетинг

Спеціальність 075 Маркетинг. Освітньо-професійна програма Маркетинг. Магістр.

Напрям 6.030508 Фінанси і кредит
Спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
Спеціальність 7.03050801 Фінанси і кредит (перепідготовка)
Спеціальність 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

Напрям 6.030509 Облік і аудит
Спеціальність 7.03050901 Облік і аудит
Спеціальність 7.03050901 Облік і аудит (перепідготовка)
Спеціальність 8.03050901 Облік і аудит

Напрям 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво
Спеціальність 8.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність
Спеціальність 8.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі
Спеціальність 8.03051005 Організація оптової та роздрібної торгівлі

Напрям 6.030601 Менеджмент
Спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (перепідготовка)
Спеціальність 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Спеціальність 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (перепідготовка)
Спеціальність 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Спеціальність 8.03060107 Логістика

Напрям 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Спеціальність 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Спеціальність 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Спеціальність 8.04010604 Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 101 Екологія. Освітньо-професійна програма Екологія та охорона навколишнього середовища. Магістр.

Напрям 6.050101 Комп'ютерні науки
Спеціальність 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
Спеціальність 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) (перепідготовка)
Спеціальність 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
Спеціальність 8.05010105 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Напрям 6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
Спеціальність 7.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Спеціальність 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
Спеціальність 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Освітньо-професійна програма Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління. Магістр.

Напрям 6.050502 Інженерна механіка
Спеціальність 7.05050206 Машини і технології паковання
Спеціальність 7.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки
Спеціальність 8.05050206 Машини і технології паковання
Спеціальність 8.05050207 Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

Напрям 6.050503 Машинобудування
Спеціальність 7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
Спеціальність 7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв (перепідготовка)
Спеціальність 7.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Спеціальність 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
Спеціальність 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Напрям 6.050601 Теплоенергетика
Спеціальність 7.05060101 Теплоенергетика
Спеціальність 7.05060101 Теплоенергетика (перепідготовка)
Спеціальність 7.05060105 Енергетичний менеджмент
Спеціальність 8.05060101 Теплоенергетика
Спеціальність 8.05060105 Енергетичний менеджмент

Напрям 6.050604 Енергомашинобудування
Спеціальність 7.05060403 Холодильні машини і установки
Спеціальність 8.05060403 Холодильні машини і установки

Напрям 6.050701 Електротехніка та електротехнології
Спеціальність 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
Спеціальність 7.05070108 Енергетичний менеджмент
Спеціальність 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
Спеціальність 8.05070108 Енергетичний менеджмент

Напрям 6.051301 Хімічна технологія
Спеціальність 8.05130111 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Напрям 6.051401 Біотехнологія
Спеціальність 7.05140101 Промислова біотехнологія
Спеціальність 7.05140101 Промислова біотехнологія (перепідготовка)
Спеціальність 7.05140103 Фармацевтична біотехнологія
Спеціальність 7.05140103 Фармацевтична біотехнологія (перепідготовка)
Спеціальність 8.05140101 Промислова біотехнологія
Спеціальність 8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
Спеціальність 8.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма Промислова біотехнологія. Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма Фармацевтична біотехнологія. Магістр.

Напрям 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа

Напрям 6.051701 Харчові технології та інженерія
Спеціальність 7.05170101 Технології зберігання і переробки зерна
Спеціальність 7.05170102 Технології жирів і жирозамінників
Спеціальність 7.05170102 Технології жирів і жирозамінників (перепідготовка)
Спеціальність 7.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Спеціальність 7.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (перепідготовка)
Спеціальність 7.05170104 Технології зберігання, консервування та переробки м'яса
Спеціальність 7.05170104 Технології зберігання, консервування та переробки м'яса (перепідготовка)
Спеціальність 7.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства
Спеціальність 7.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства (перепідготовка)
Спеціальність 7.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Спеціальність 7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока
Спеціальність 7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока (перепідготовка)
Спеціальність 7.05170109 Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Спеціальність 7.05170111 Технології цукру та полісахаридів
Спеціальність 7.05170112 Технології харчування
Спеціальність 8.05170101 Технології зберігання і переробки зерна
Спеціальність 8.05170102 Технології жирів і жирозамінників
Спеціальність 8.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Спеціальність 8.05170104 Технології зберігання, консервування та переробки м'яса
Спеціальність 8.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства
Спеціальність 8.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Спеціальність 8.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока
Спеціальність 8.05170109 Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Спеціальність 8.05170110 Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
Спеціальність 8.05170111 Технології цукру та полісахаридів
Спеціальність 8.05170112 Технології харчування
Спеціальність 8.05170113 Технології в ресторанному господарстві

Напрям 6.051702 Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища. Освітньо-професійна програма Екологічний контроль та аудит

Напрям 6.140101 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність 7.14010101 Готельна і ресторанна справа
Спеціальність 8.14010101 Готельна і ресторанна справа
Спеціальність 8.14010301 Туризмознавство

Напрям 6.140103 Туризм
Спеціальність 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
Спеціальність 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою