Н У Х Т

Нормативні документи МОН

Переглянути документи 2018 року

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 14.06.2017 № 858 "Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН"

Публікації SCOPUS

Інформаційні матеріали щодо документів вступників до вищих навчальних закладів (13.06.2019)

Приклади оформлення документів  державного зразка про  загальну середню,  професійно-технічну та вищу освіту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»
( Увага, документ втратив чинність  22.09.2015, підстава 645-2015-п)

Зразки державних документів про присвоєння вчених звань відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656.

Форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах (наказ МОН від 13.02.2019 року № 179)

Наказ МОН України від 15.07.1997 №245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»