Н У Х Т

Перелік спеціалізацій

Перелік спеціалізацій
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
за освітніми ступенями бакалавра, магістра

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація (освітня програма)
Код Назва Код Назва бакалавра магістра

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

06

Журналістика

061

Журналістика

Реклама та зв'язки з громадськістю

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Облік і аудит

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Інформаційні системи в менеджменті

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Логістика

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Організація оптової та роздрібної торгівлі

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство і комерційна діяльність

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство та експертиза в митній справі

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання і переробки зерна

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки молока

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології продуктів бродіння і виноробства

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології харчових концент­рованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології цукру та полісахаридів

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія та охорона навколишнього середовища

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

Промислова біотехнологія

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

Фармацевтична біотехнологія

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічний контроль та аудит

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології аюрведичних харчових продуктів

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології в ресторанному господарстві

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Технології харчування

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

Туризмознавство

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
(з 01.07.2017 - навчально-науковий інженерно-технічний інститут)

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Електротехнічні системи електроспоживання

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичний менеджмент

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

Холодильні машини і установки

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

Теплоенергетичний менеджмент

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

Теплоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(з 01.07.2017 - навчально-науковий інженерно-технічний інститут)

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та пакувальна техніка

Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та пакувальна техніка

Машини і технології пакування

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та пакувальна техніка

Мехатроніка

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв

Обладнання переробних і харчових виробництв

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

18

Виробництво та технології

186

Видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення упаковки