Н У Х Т

Журналістика / Реклама та зв'язки з громадськістю

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Історія України

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Математика або Іноземна мова

0,32 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 125 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,08

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 24 900 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
Інститут економіки і управління

Інститут економіки і управління

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312

Cторінка інституту

Код

061

Спеціальність / Освітня програма

Журналістика / Реклама та зв'язки з громадськістю

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Реклама та зв’язки з громадськістю

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту