Н У Х Т

Хімічні технології та інженерія / Хімічна технологія (контракт – варіант 2)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Іноземна мова

0,35 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Історія України або Біологія

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,05

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 16 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 8 500 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Інститут харчових технологій

Інститут харчових технологій

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. "А", кабінет 336,
Корп. "Ж", кабінет 219, 316, 506, 620.

Cторінка інституту

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

161

Спеціальність / Освітня програма

Хімічні технології та інженерія / Хімічна технологія (контракт – варіант 2)

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту