Н У Х Т

Видавництво та поліграфія / Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки (контракт, денна)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,35 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Іноземна мова

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Історія України або Географія

0,25 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,1

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 15 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
Інженерно-технічний інститут

Інженерно-технічний інститут

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68
Корп. "А", ауд. 303.

Cторінка інституту

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

186

Спеціальність / Освітня програма

Видавництво та поліграфія / Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки (контракт, денна)

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту