Н У Х Т

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (контракт)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Історія України

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Іноземна мова або Географія

0,32 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,08

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 22 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 12 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Інститут економіки і управління

Інститут економіки і управління

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312

Cторінка інституту

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

076

Спеціальність / Освітня програма

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (контракт)

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління персоналом та економіка праці

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту