Н У Х Т

Міжнародні економічні відносини / Міжнародна економіка (контракт)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Історія України

0,3 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Іноземна мова або Географія

0,32 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

* – конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,08

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 22 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
Інститут економіки і управління

Інститут економіки і управління

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312

Cторінка інституту

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

292

Спеціальність / Освітня програма

Міжнародні економічні відносини / Міжнародна економіка (контракт)

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Міжнародна економіка

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту