Н У Х Т

Міжнародні економічні відносини / Міжнародна економіка

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Іноземна мова

0,3 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Географія або Математика

0,32 Вага предметів сертифікату
100* Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

* – конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,08

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 22 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
Інститут економіки і управління

Інститут економіки і управління

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312

Cторінка інституту

Код

292

Спеціальність / Освітня програма

Міжнародні економічні відносини / Міжнародна економіка

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Міжнародна економіка

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту