Н У Х Т

Менеджмент / Менеджмент персоналу

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Математика

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Іноземна мова або Географія

0,32 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 125 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,08

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 22 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 12 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Інститут економіки і управління

Інститут економіки і управління

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312

Cторінка інституту

Код

073

Спеціальність / Освітня програма

Менеджмент / Менеджмент персоналу

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій і адміністрування

Управління фінансово-економічною безпекою

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту