Н У Х Т

Комп'ютерні науки / Інформаційні системи та штучний інтелект

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,35 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Математика

0,4 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Фізика або Іноземна мова

0,2 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 125 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,05

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 21 000 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. А, ауд.А-429, А-430, А-441
Телефони деканату: (044) 287-91-06, (044) 287-94-40, (044) 287-96-35
e-mail: aks@doc.nuft.edu.ua

Cторінка факультету

Код

122

Спеціальність / Освітня програма

Комп'ютерні науки / Інформаційні системи та штучний інтелект

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту