Н У Х Т

Готельно-ресторанна справа

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,35 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Іноземна мова

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Географія або Математика

0,25 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 125 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,1

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 24 000 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 12 800 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Контактна інформація
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68
корп. З, ауд. З-6,
тел. (044) 287-90-14 (денна форма навчання);
ауд. З-1,
тел. (044) 287 97 33, (044) 287 94 95 (заступники декана);
facebook.com/hrtb.official

Cторінка факультету

Код

241

Спеціальність / Освітня програма

Готельно-ресторанна справа

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Готельна і ресторанна справа

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту