Н У Х Т

Галузеве машинобудування / Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Математика

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Фізика або Іноземна мова

0.25 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 125 балів

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,1

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,05

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 15 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 8 000 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Інженерно-технічний інститут

Інженерно-технічний інститут

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68
Корп. "А", ауд. 303.

Cторінка інституту

Код

133

Спеціальність / Освітня програма

Галузеве машинобудування / Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Інжиніринг харчових виробництв

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту