Н У Х Т

Галузеве машинобудування / Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв (контракт)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,35 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Історія України

0,3 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Біологія або Іноземна мова

0,25 Вага предметів сертифікату
100 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,1

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 15 100 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 8 000 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Інженерно-технічний інститут

Інженерно-технічний інститут

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68
Корп. "А", ауд. 303.

Cторінка інституту

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

133

Спеціальність / Освітня програма

Галузеве машинобудування / Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв (контракт)

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Інжиніринг харчових виробництв

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту