Н У Х Т

Біотехнології та біоінженерія / Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна (контракт)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Обов`язкові предмети

Українська мова та література

0,3 Вага предметів сертифікату
110 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Біологія

0,4 Вага предметів сертифікату
120 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Предмети на вибір (обирається один)

Іноземна мова або Історія України

0,2 Вага предметів сертифікату
110 Мінімальна кількість балів для участі у конкурсі

Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0,1

Вага бала за особливі ус­піхи та/або за успішне закін­чення підго­тов­чих курсів цього ВНЗ (K5): 0,0

Терміни та вартість навчання

денна форма навчання 20 700 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки
заочна (дистанційна) форма навчання 10 500 грн за два семестри Термін навчання:
4 роки 6 місяців
Факультет біотехнології та екологічного контролю

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. «А», ауд. 442
тел.: (044) 287-90-09, (044) 287-91-23
e-mail: btec.nuft@gmail.com

Cторінка факультету

небюджетна конкурсна пропозиція
конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Код

162

Спеціальність / Освітня програма

Біотехнології та біоінженерія / Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна (контракт)

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна)

Освітній рівень

Бакалавр

Професійне спрямування*:

Промислова біотехнологія

Фармацевтична біотехнологія

* Освітні програми для подальшого навчання у магістратурі без складання додаткового фахового вступного іспиту