Н У Х Т

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм - 2023

Бакалавр

Пор. №

Назва спеціальності

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

1

(051) Економіка

Економіка підприємства

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4274, дійсний до 01.07.2028

2

(051) Економіка

Економіка та правове забезпечення бізнесу

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185986, дійсний до 01.07.2024

3

(061) Журналістика

Реклама та зв'язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4477, дійсний до 01.07.2028

4

(071) Облік і оподаткування

Облік і аудит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4468, дійсний до 01.07.2028

5

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5527, дійсний до 01.07.2028

6

(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5527, дійсний до 01.07.2028

7

(073) Менеджмент

Менеджмент

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5010, дійсний до 01.07.2028

8

(073) Менеджмент

Менеджмент персоналу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5009, дійсний до 01.07.2028

9

(075) Маркетинг

Маркетинг

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4625, дійсний до 01.07.2028

10

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5529, дійсний до 01.07.2026

11

(076) Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5529, дійсний до 01.07.2026

12

(076) Підприємництво та торгівля

Цифрові бізнес-технології у підприємництві

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

13

(101) Екологія

Екологія та екоменеджмент

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185992, дійсний до 01.07.2025

14

(122) Комп'ютерні науки

Інформаційні системи та штучний інтелект

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5224, дійсний до 01.07.2028

15

(122) Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5223, дійсний до 01.07.2028

16

(131) Прикладна механіка

Прикладна механіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4184, дійсний до 01.07.2028

17

(133) Галузеве машинобудування

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5049, дійсний до 01.07.2028

18

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та інформаційні технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5241, дійсний до 01.07.2028

19

(142) Енергетичне машинобудування

Холодильні техніка та технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4570, дійсний до 01.07.2028

20

(144) Теплоенергетика

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4569, дійсний до 01.07.2028

21

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

22

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5531, дійсний до 01.07.2028

23

(161) Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5600, дійсний до 14.05.2025

24

(161) Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5600, дійсний до 14.05.2025

25

(162) Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5533, дійсний до 01.07.2028

26

(162) Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5533, дійсний до 01.07.2028

27

(162) Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

28

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5531, дійсний до 01.07.2028

29

(181) Харчові технології

Технології харчування

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1192002, дійсний до 01.07.2025

30

(181) Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1192002, дійсний до 01.07.2025

31

(181) Харчові технології

Харчові технології та інженерія

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1192002, дійсний до 01.07.2025

32

(186) Видавництво та поліграфія

Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки

Сертифікат про акредитацію спеціальності
УД 11011095, дійсний до 01.07.2024

33

(241) Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1697, дійсний до 01.07.2026

34

(242) Туризм

Туризм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5535, дійсний до 23.07.2025

35

(242) Туризм і рекреація

Туризм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5535, дійсний до 23.07.2025

36

(292) Міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1527, дійсний до 01.07.2026

 

Магістр

Пор. №

Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

1

(051) Економіка

Освітньо-професійна

Економіка підприємства

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2529, дійсний до 01.07.2027

2

(061) Журналістика

Освітньо-професійна

Реклама та зв'язки з громадськістю

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003554, дійсний до 01.07.2024

3

(071) Облік і оподаткування

Освітньо-професійна

Облік і аудит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3939, дійсний до 01.07.2028

4

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна

Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5528, дійсний до 01.07.2028

5

(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна

Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5528, дійсний до 01.07.2028

6

(073) Менеджмент

Освітньо-професійна

Менеджмент організацій і адміністрування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1184, дійсний до 01.07.2026

7

(073) Менеджмент

Освітньо-професійна

Менеджмент персоналу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3927, дійсний до 01.07.2028

8

(075) Маркетинг

Освітньо-професійна

Маркетинг

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003555, дійсний до 01.07.2024

9

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5530, дійсний до 01.07.2027

10

(076) Підприємництво та торгівля

Освітньо-професійна

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5530, дійсний до 01.07.2027

11

(101) Екологія

Освітньо-професійна

Екологія та охорона навколишнього середовища

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003556, дійсний до 01.07.2024

12

(101) Екологія

Освітньо-професійна

Екологія, екоменеджмент та екоаудит

Сертифікат про акредитацію спеціальності
УД 11003556, дійсний до 01.07.2024

13

(122) Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна

Інформаційні управляючі системи та технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5229, дійсний до 27.06.2024

14

(122) Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна

Комп'ютерний еколого- економічний моніторинг

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5230, дійсний до 27.06.2024

15

(122) Комп'ютерні науки

Освітньо-професійна

Управління інформацією та аналітика даних

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185437, дійсний до 01.07.2024

16

(131) Прикладна механіка

Освітньо-професійна

Прикладна механіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2697, дійсний до 01.07.2027

17

(133) Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна

Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3870, дійсний до 01.07.2028

18

(133) Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна

Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3868, дійсний до 01.07.2028

19

(133) Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна

Інжиніринг харчових виробництв

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3869, дійсний до 01.07.2028

20

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна

Електротехнічні системи електроспоживання

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3867, дійсний до 01.07.2028

21

(142) Енергетичне машинобудування

Освітньо-професійна

Холодильні техніка та технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2682, дійсний до 01.07.2027

22

(144) Теплоенергетика

Освітньо-професійна

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2681, дійсний до 01.07.2027

23

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11009012, дійсний до 01.07.2024

24

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-професійна

Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003557, дійсний до 01.07.2024

25

(161) Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійна

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11009013, дійсний до 01.07.2024

26

(161) Хімічні технології та інженерія

Освітньо-професійна

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11009013, дійсний до 01.07.2024

27

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна

Промислова біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003559, дійсний до 01.07.2024

28

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна

Промислова та фармацевтична біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

29

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна

Фармацевтична біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003558, дійсний до 01.07.2024

30

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійна

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

31

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-професійна

Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

32

(181) Харчові технології

Освітньо-наукова

Міждисциплінарна освітня програма, додаткові спеціальності:
133 Галузеве машинобудування
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

LEAN - виробництво харчової продукціі

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

33

(181) Харчові технології

Освітньо-наукова

Міждисциплінарна освітня програма, додаткові спеціальності:
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

LEAN - виробництво харчової продукції

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

34

(181) Харчові технології

Освітньо-наукова

Міждисциплінарна освітня програма, додаткові спеціальності:
242 Туризм

Промислові та крафтові технології для HоRеCа в туризмі

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

35

(181) Харчові технології

Освітньо-наукова

Міждисциплінарна освітня програма, додаткові спеціальності:
242 Туризм і рекреація

Промислові та крафтові технології для HоRеCаa в туризмі

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

36

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології в ресторанному господарстві

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2666, дійсний до 01.07.2027

37

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

38

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології зберігання і переробки зерна

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2664, дійсний до 01.07.2027

39

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

40

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3850, дійсний до 01.07.2028

41

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3851, дійсний до 01.07.2028

42

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3854, дійсний до 01.07.2028

43

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології органічних харчових продуктів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2662, дійсний до 01.07.2027

44

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології продуктів бродіння і виноробства

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3853, дійсний до 01.07.2028

45

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3849, дійсний до 01.07.2028

46

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3855, дійсний до 01.07.2028

47

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3852, дійсний до 01.07.2028

48

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2663, дійсний до 01.07.2027

49

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД 1185445, дійсний до 01.07.2024

50

(181) Харчові технології

Освітньо-професійна

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2665, дійсний до 01.07.2027

51

(183) Технології захисту навколишнього середовища

Освітньо-професійна

Екологічний контроль та аудит

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11003560, дійсний до 01.07.2024

52

(241) Готельно-ресторанна справа

Освітньо-професійна

Готельна і ресторанна справа

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11009014, дійсний до 01.07.2024

53

(242) Туризм і рекреація

Освітньо-професійна

Туризм і рекреація

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

54

(242) Туризм

Освітньо-професійна

Туризмознавство

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД11009015, дійсний до 01.07.2024

55

(292) Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна

Міжнародна економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 24.01.2024

 

Доктор філософії

Пор. №

Назва спеціальності, тип програми

Назва освітньої програми

Інформація про акредитацію

1

(051) Економіка

Освітньо-наукова

Економіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4818, дійсний до 20.06.2024

2

(073) Менеджмент

Освітньо-наукова

Менеджмент

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

3

(075) Маркетинг

Освітньо-наукова

Маркетинг

Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній

4

(133) Галузеве машинобудування

Освітньо-наукова

Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3317, дійсний до 01.07.2027

5

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-наукова

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2996, дійсний до 01.07.2027

6

(144) Теплоенергетика

Освітньо-наукова

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5240, дійсний до 01.07.2028

7

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-наукова

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5532, дійсний до 01.07.2028

8

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-наукова

Біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5534, дійсний до 01.07.2027

9

(162) Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-наукова

Біотехнологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5534, дійсний до 01.07.2027

10

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Освітньо-наукова

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5532, дійсний до 01.07.2028

11

(181) Харчові технології

Освітньо-наукова

Харчові технології

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 5844, дійсний до 01.07.2029