Н У Х Т

Подача оригіналів документів

Вступники, рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). 

Для укладання Договору про навчання вступника, який є неповнолітньою особою, батьки (один з батьків) повинні мати при собі Паспорт та Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 З питаннями - звертайтесь до своєї відбіркової комісії

Ми працюємо так

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися одним з таких способів:

 1. Особисто, безпосередньо у відбірковій комісії.
 2. Шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Лист з документами надсилати на адресу: 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68, відбіркова комісія навчального підрозділу (замість слів "навчального підрозділу" написати назву свого навчального підрозділу звідси).
 3. Шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У тексті електронного листа обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові вступника, а також назву спеціальності та освітньої програми на які вступника рекомендовано до зарахування.
     Зверніть увагу, що на поштові скриньки info@nuft.edu.ua, administrator@nuft.edu.ua та pk_nuft@ukr.net такі листи не приймаються!
     У випадку надсилання підписаних сканованих копій  необхідних документів - надання їх оригіналів, підписання власної заяви про участь у конкурсі та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
     Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Документи для зарахування на бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

 1. Документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 2. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років з конкурсних предметів, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019 та 2020 років;
 3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ цього документу);
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (+ копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 (+ копії цих документів) (для осіб, які мають таке право);
 7. Документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів (+ копії цих документів) (для осіб, які мають таке право);
 8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (+ копія);
 9. Військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) (+ копія) (для військовозобов’язаних);
 10. Свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (+ копія) (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Документи для зарахування на бакалавра на основі молодшого спеціаліста

 

 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
 2. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018, 2019 та 2020 років, а для вступу на спеціальність 051 «Економіка» а також на спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування» - ще і результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) 2017-2020 років.
 3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (+ копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (+ копії цих документів) (для осіб, які мають таке право);
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (+ копія);
 8. Військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) (+ копія) (для військовозобов’язаних);
 9. Свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (+ копія) (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Документи для зарахування на магістра

 

 1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
 2. Екзаменаційний листок ЄВІ та результати (додаток з оцінками) ЕВІ 2020 року.
 3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
 4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (+ копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 6. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (+ копії цих документів) (для осіб, які мають таке право);
 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (+ копія);
 8. Військово-обліковий документ (військовий квиток або посвідчення про приписку) (+ копія) (для військовозобов’язаних);
 9. Свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (+ копія) (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
 10. Опубліковані наукові праці, винаходи, сертифікати та дипломи (+ копії) для нарахування балів за творчі та професійні досягнення.