Н У Х Т

Розподіл обсягів державного замовлення за освітнім ступенем магістра у 2023 році по освітніх програмах