Н У Х Т

Бакалавр - державне замовлення та прохідні бали у 2023 році

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування. Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на спеціальність вступних випробувань.

Бакалавр, на основі ПЗСО на денну форму навчання

Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 4798 2 2   1   1     1 176,105
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу 3 1   1 1          
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 5 0                
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 5 1   1       1    
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 3 2   1 1     1   172,15
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу 3 1   1 1          
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 5 1   1     1      
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ КС Цифровs бsзнес-технології у підприємництві 2 0                
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  3 1   1 1          
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 2164 5 1   1 1          
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 1450 26 14     9 1 1 1 2 135,65
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 550 10 7   1 4 2 1 0   157,5
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 20 12   1 5 1 4 1 1 157,818
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  13800 25 7     5 1     1 134,689
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 30 14     9 2 1   2 130,254
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка та інформаційні технології 23 6 1 1 4     1 1 131,6
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 16 5     4     1   139,74
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 14 2     2         141,937
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 41 9 1 1 6 2 1     138,72
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 600 41 33     22 5 4 1 1 131,55
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 4725 21 20   2 8 4 3 3 2 130,6
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 1200 50 50   3 35 9 3 2 1 146,331
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 232 142 2 6 101 14 13 6 8 131,988
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 50 44 1 2 30 9 2 2 1 132,804
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 270 7 2 1     1   1   164,2
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 4798 9 3 1 1 1 2       189,8
242 Туризм і рекреація ГРТБ ТУ Туризм 5 1   1       1    
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 2164 5 0                
Разом:    661 381 7 27 250 54 34 22 21  

Бакалавр, на основі ПЗСО на заочну форму навчання

Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ Квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства                    
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу                  
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит                  
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування                  
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент                  
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу                  
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг                  
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ЦБ Цифровs бsзнес-технології у підприємництві                  
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                   
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю                    
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент                    
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 550                  
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 5 3   1 2       142,2
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  1300 5                
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 5                
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології 5                
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 5 1 1 1         171,87
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології                  
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 5 4   2 2       133,008
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна                    
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 125 5 2   1   1     143,616
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 120                  
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 6 6   3 1   1   143,208
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 3 3 1 2 1       135,66
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 10 5                
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа                    
242 Туризм і рекреація ГРТБ ТУ Туризм                  
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка                    
Разом:    49 19 2 10 6 1 1 0  

Бакалавр, на основі НРК5 (2 роки навчання) на денну форму навчання

Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства                      
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу                    
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит                    
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування                    
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент                    
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу                    
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг                    
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ КС Цифровs бsзнес-технології у підприємництві                    
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                     
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю                      
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 1450 2                  
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект                      
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки                    
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  13800 2                  
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 10 10     9 1       130,56
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка та інформаційні технології 4 2     2         130,688
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 15 5     3 2       133,926
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 3 1     1         143,693
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології                    
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна                      
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 4725 13 11     9 2       133,518
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 1200 16 10     8 1 1     135,048
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 25 25 2   22 1 1 1   136,298
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 3 1     1         163,328
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки                      
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа                      
242 Туризм і рекреація ГРТБ ТУ Туризм                    
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка                      
Разом:    93 65 2 0 55 7 2 1 0  

Бакалавр, на основі НРК5 (2,5 роки навчання) на заочну форму навчання

Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ Квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства                    
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу                  
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит                  
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування                  
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент                  
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу                  
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг                  
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ЦБ Цифровs бsзнес-технології у підприємництві                  
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                   
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю                    
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент                    
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект                    
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки                  
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  1300                  
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 5                
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології 5 1   1         143,004
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології                  
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології                  
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології                  
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна                    
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації                    
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 120                  
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 3 3   2 1       145,452
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 2 2   2         155,168
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки                    
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа                    
242 Туризм і рекреація ГРТБ ТУ Туризм                  
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка                    
Разом:    15 6 0 5 1 0 0 0  

Бакалавр, на основі НРК5 (3 роки навчання) на денну форму навчання

Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 4798 2 0                
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу 2 0                
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 5 0                
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 5 0                
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 3 0                
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу 2 1 1   1         173,2
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 5 1 1   1         172,5
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ КС Цифровs бsзнес-технології у підприємництві                    
076 Підприємництво та торгівля  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  5 0                
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю                      
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 1450 3 0                
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 11328                    
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 27 4   1 4         161,5
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  13800 2 0                
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 2 2     2         133,571
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка та інформаційні технології 2 0                
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 2 2     2         140,76
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 2 1       1       131,325
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 5 1     1         150,96
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна                      
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 4725 10 5       3   2   134,846
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 1200 8 7     3 2 1   1 136,7
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 14 7     4   2 1   133,6
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 4 2     2         139,536
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 270 5 1   1       1    
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 4798 5 1           1   171,571
242 Туризм і рекреація ГРТБ ТУ Туризм 5 0                
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка                      
Разом:    125 35 2 2 20 6 3 5 1  

Бакалавр, на основі НРК5 (3,5 роки навчання) на заочну форму навчання

Бюджетні місця не надавалися