Н У Х Т

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Фахівець із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є першокласним спеціалістом зі  створення власного бізнесу, впровадження стартап-проектів, організації та координації діяльності підприємств найрізноманітніших галузей та сфер.

Переваги вибору спеціальності «Підприємництво та торгівля». Дана професія користується значним і зростаючим попитом на ринку праці та передбачає широкі можливості для працевлаштування, поєднання економічних, організаційних навичок та креативних підходів.  Освіта, яку ми надаємо, відкриває перед молодими фахівцями необмежене поле можливостей для реалізації їх здібностей та кар’єрного зростання: від малого до великого бізнесу, від приватного підприємця – до керівника міжнародних корпорацій, від сфери матеріального виробництва – до сфери послуг.

Наші провідні спеціалісти розкриють студентам секрети успішного ведення бізнесу,  нададуть знання, уміння та навички організації ефективної діяльності виробничих та комерційних підприємств, сервісного обслуговування, забезпечення лояльності клієнтів, управління споживчим попитом, розроблення бізнес-проектів та формування стратегій. Надаючи освітню послугу, ми використовуємо сучасний арсенал методів, інструментів і технологій, які забезпечують високу якість освіти, поєднання теоретичного навчання та практичної підготовки.

Підприємець – це не просто професія, це стиль життя та мислення успішної людини. Обираючи цю спеціальність, Ви обираєте шлях у щасливе майбутнє, а Ваша робота буде захоплюючим високооплачуваним хобі.

Якщо Ви:

 • мислите прогресивно,
 • цілеспрямовані, сповнені ініціатив та енергії,
 • наділені організаторськими здібностями,
 • креативні, маєте творче мислення,
 • відповідальні,
 • хочете розвиватись та досягти успіху в житті – ця професія саме для Вас!

Переваги навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Навчально-науковому інституті економіки і управління НУХТ:

 • у НУХТ Ви отримаєте диплом державного зразка вищого закладу освіти;
 • НУХТ – один із найвідоміших університетів України, який багато років надає якісні освітні послуги;
 • ми поєднуємо теоретичне навчання із високим рівнем практичної підготовки;
 • ми застосовуємо сучасний інструментарій надання якісної освітньої послуги;
 • перелік дисциплін, знання, уміння та навички, які ми пропонуємо, максимально відповідають вимогам сучасного ринку праці;
 • наші викладачі – висококваліфіковані прогресивні спеціалісти, комунікабельні та відкриті у спілкуванні із студентами;
 • ми пропонуємо найрізноманітніші форми проведення занять (бізнес-кейси, брейн-ринги, екскурсії та виїзні заняття, лекції відомих спікерів тощо);
 • у ННІЕіУ НУХТ цікавим є не лише навчання, але й можливості реалізації хобі та творчих здібностей.

Переваги здобуття вищої освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • високий попит на ринку праці;
 • багатоваріативність вибору сфер діяльності;
 • значні можливості кар’єрного зростання;
 • можливість самореалізації на цікавій, позбавленій рутини, роботі;
 • поєднання особистого та професійного розвитку.

Наші випускники зможуть займати такі посади:

 • директор підприємств будь-яких сфер матеріального виробництва;
 • керівник підприємств сфери послуг;
 • керівник малого/середнього/великого підприємства;
 • комерційний директор;
 • менеджер з продажів та Інтернет-продажів;
 • спеціаліст з прийому та обліку товарів;
 • менеджер з планування магазину та інтер’єру торгової зали;
 • фахівець з Інтернет-трейдингу;
 • менеджер роздрібної та оптової торгівлі;
 • завідувач торговельної зали;
 • менеджер з мерчандайзингу;
 • торговий агент, брокер, дилер, трейдер;
 • фахівець з біржових операцій;
 • спеціаліст з аналізу товарних ринків.

Перелік фахових предметів, які вивчають студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • Основи підприємництва;
 • Інсайти торговельного підприємництва;
 • Основи біржової діяльності;
 • Основи наукових досліджень;
 • Бізнес-культура і етика підприємництва;
 • Візуальна комунікація в підприємництві;
 • Товарознавство;
 • Управління якістю;
 • Маркетинг;
 • Ринкові дослідження;
 • Рітейл-сервіс;
 • Формування та управління асортиментом;
 • Комерційна діяльність;
 • Поведінка споживачів;
 • Торговельне підприємництво;
 • Організація торгівлі;
 • Підприємництво у сфері послуг;
 • Обґрунтування бізнес-рішень;
 • Захист прав споживачів;
 • Методологія когнітивної ефективності в підприємництві;
 • Персонал-технології у підприємництві;
 • Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством;
 • Практика розв'язання бізнес-проблем;
 • Логістика;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Ділова іноземна мова;
 • Ціноутворення та управління ціновою політикою;
 • Соціально відповідальне підприємництво;
 • Організація виробничої та комерційної  діяльності;
 • Господарське право.

Особливості організації навчального процесу. Підготовку бакалаврів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюють висококваліфіковані спеціалісти із значним науковим та практичним рівнем. Процес навчання поєднує в собі набуття теоретичних знань та практичного досвіду, вміння вирішувати актуальні завдання з урахуванням сучасних вимог ринку. Жива інтерактивна взаємодія із викладачами доповнюється застосуванням мультимедійних технологій та інших засобів візуалізації. Окрім класичних лекційних занять і семінарів, студенти мають можливість відвідувати майстер-класи від провідних спеціалістів, вирішувати бізнес-кейси, брати участь у брейн-рингах. З метою забезпечення вдалого працевлаштування студентів в університеті систематично проводяться ярмарки вакансій із презентаціями відомих фірм.

Базами для проходження практики виступають провідні виробничі, посередницькі та торговельні підприємства України. Під час проходження практики студенти досліджують особливості організації виробничої, комерційної, управлінської, маркетингової та інших видів діяльності підприємств,  вивчають новітні прийоми ведення бізнесу, управління асортиментом, формування маркетинг-міксу, розроблення стратегічних альтернатив розвитку підприємств.

Терміни і форми навчання в ННІ ЕіУ за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • 4 роки – денна форма: на основі повної загальної середньої освіти;
 • 2 роки – денна або заочна форма (скорочений термін): на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності (для випускників технікумів і коледжів);
 • 4 роки – заочна форма: на основі повної загальної середньої освіти.

Навчання за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб (контракт).

Остання зміна: 10 липня 2023