Н У Х Т

Менеджмент персоналу

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
та освітньо-професійною програмою

«Менеджмент персоналу»

Менеджер персоналу (human resource manager (HRM), HR-manager, HR-менеджер) – партнер між власниками (ТОП-менеджерами) і командою співробітників, результат роботи якого – максимізація прибутку компаній, що б він не робив: від підбору, адаптації, навчання, мотивації, оцінки, маркетингу і планування персоналу, кадрового адміністрування та консалтингу до розвитку корпоративної культури, внутрішнього PR та просування бренду роботодавця.  

Професія менеджерів персоналу «в цифрах»:

%MAX

10

30

2050

Працевлаштування за фахом у державних установах, ІТ-компаніях, банках, готелях, ресторанах, харчових підприємствах та інших

В десятці затребуваних високооплачуваних професій України за даними кадрових порталів

Стільки посад передбачено Національним класифікатором професій для менеджерів персоналу

Forbes, Bloomberg та інші авторитетні агенції прогнозують сплеск HRM найближчі 30 років
(2023-2050)

 

Наші студенти бакалаврату освітньої програми «Менеджмент персоналу» вивчають дисципліни, що відповідають навчальним планам «Human resource management» провідних університетів Польщі, Австрії, Німеччини, Великої Британії, інших та з урахуванням запитів роботодавців – партнерів випускової кафедри економіки праці та менеджменту.

 • HR-навігатор (інсайди професії)
 • Основи психології
 • Основи психодіагностики для HR
 • Психологія професійної діяльності HR
 • Тренінги: HR-комунікації, мистецтво презентаціїта спічрайтинг (ораторське мистецтво)
 • Менеджмент персоналу
 • Підприємництво та соціальні проєкти
 • Кадрове адміністрування
 • Іміджологія (особистий бренд)
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Ринок праці та бренд роботодавця
 •  Європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності
 • Digital-технології (системи) в HRM
 • Сучасні демографічні процеси
 • Інтелектуалізація менеджменту персоналу
 • Мотиваційний менеджмент
 • Трудове право
 • Технології рекрутингу
 • Бізнес етика та корпоративна культура
 • Економічне моделювання в HRM
 • Організація та нормування праці
 • HR-аналітика
 • Соціально-економічна безпека
 • Командоутворення та управління конфліктами
 • Аудит і сертифікація персоналу

 

 

Для забезпечення потреб студентів-менеджерів персоналу в опануванні digital-технологіями, роботі із соціальними мережами, онлайн-платформами та професійними ІТ-продуктами на кафедрі облаштовано спеціалізовану комп’ютерну аудиторію, застосування послуг хмарного сервісу від ТОВ «ХурмаСістем».

Розуміючи важливість розвитку мовних навиків та міжнародної академічної мобільності здобувачів згідно укладених партнерських угод НУХТ та угоди Еразмус+К1 у зарубіжних ЗВО, студентам-менеджерам персоналу ННІ ЕіУ НУХТ створюються умови для проходження міжнародних стажувань (волонтерство, міжнародні HR-проєкти, проходження практики), викладання  фахових дисциплін англійською мовою, участі в EnglishSpeakingclub, літньому англомовному кампусі.  

Навчання, особливо АНГЛОМОВНЕ, у поєднанні з практикою (зовнішні та внутрішні HR і бізнес-івенти, членство у професійних HR-спільнотах, участь у кейс-чемпіонатах, програмах стажувань, виїзні заняття в офісах кращих роботодавців України тощо) забезпечує нашим студентам комфортний старт в професії. 

Випускники освітньої програми «Менеджмент персоналу» ННІ ЕіУ НУХТ займають посади:

 

HR+продажі вакансій

Ресечер, рекрутер, ІТ-рекрутер, Кастинг-менеджер

HR+маркетинг

HR-маркетолог, HR-бренд-менеджер, PR-менеджер з внутрішніх комунікацій, Iвент-менеджер

HR + економіка

Кадровий аудитор, Інспектор з кадрів, Економіст з праці, Організатор діловодства, Спеціаліст з інтелектуальної власності

HR+консалтинг

HR-аналітик, Бізнес-консультант, Кар’єрний консультант

HR +менеджмент

HR-менеджер, Менеджер проектів, Офіс менеджер, Ком’юніті-менеджер, Тренінг-менеджер, Менеджер по роботі з клієнтами, Менеджер з корпоративної культури, Керуючий рестораном, готелем, фірмою тощо

HR з окремих напрямків

T&D-менеджер (навчання і розвиток персоналу), C&B-менеджер (мотивація, компенсації та пільги), Асесор (оцінка персоналу), Менеджер з корпоративної соціальної відповідальності 

ТОПові HR-позиції

HR-директор, HR-бізнес-партнер

 

Стань частиною HR-ком’юніті ННІ ЕіУ НУХТ! #тижейчар

Більше інформації про спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу»

посилання на сторінку освітньої програми на сайті ННІ ЕіУ: http://eiu.nuft.edu.ua/uppersonal.php

 

Остання зміна: 26 липня 2023