Н У Х Т

Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Переваги вибору навчання за спеціальністю «Маркетинг». Професія фахівця з маркетингу є однією з найперспективнішою та найбільш затребуваною ринком в нинішніх економічних реаліях та інтеграційних процесах. Без перебільшень можна сказати, що маркетинг є однією з найбільш цікавих і багатогранних спеціальностей економічного спрямування: тут себе зможуть проявити як творчі особистості, у яких є хист до креативу в баченні дизайну, текстів, відео, так і ті, чиєю пристрастю є цифри, аналіз та аналітика. Ширина площини практичної діяльності та прогресивність у сприйнятті найновітніших технологій і тенденцій дозволяє спеціалісту з маркетингу бути постійно у топ-10 високооплачуваних і затребуваних серед роботодавців фахівців.

Маркетолог – стратегічна фігура в кожній організації. Основна його задача – досягти максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей та можливостей середовища, в якому вона функціонує. Він визначає товарну, цінову, комунікаційну, збутову політику; бере участь в розробленні програм стратегічного планування; досліджує ринок та його кон'юнктуру; розробляє механізм проведення рекламних кампаній та інших маркетингових активностей. В умовах жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку жодна організація не може собі дозволити працювати без маркетологів.

Маркетинг завжди сповнений життям! Це дуже динамічна, інноваційна сфера, тут постійно з'являється щось нове, і людина, яка пов'язує своє життя з ним, «приречена» на постійний розвиток, пошук, абсолютну відсутність рутини і цікаву високооплачувану роботу.

Якщо Ви:

 • комунікабельний,
 • ініціативний,
 • креативний,
 • винахідливий,
 • оптиміст,
 • принциповий,
 • цілеспрямований;
 • маєте організаторські здібності, творче та аналітичне мислення;
 • володієте уміння переконувати та доводити свою точку зору

то можна з впевненістю стверджувати про те, що Ваш вибір є вірним і Ви обов'язково досягнете успіху у професії!

Сфери застосування отриманих знань. Маркетинг охоплює практично всі сфери комерційної діяльності: виробництво, торгівлю, надання послуг, що гарантує випускнику-маркетологу максимальні можливості для професійної реалізації і цікаву роботу, оскільки він зможе працювати не тільки маркетологом, а й реалізувати себе у таких сферах маркетингу, як реклама, PR та діджитал тощо. Наразі існує тенденція, за якої роботодавці, у тому числі і представники міжнародних компаній, охоче беруть у штат молодих перспективних фахівців, які мають «свіже» бачення, нестандартне і нешаблонне мислення, тому, навіть маючи мінімальний досвід, Ви зможете знайти цікаву і добре оплачувану роботу.

Оскільки багато молоді орієнтується на підприємницьку діяльність, на можливість створення і розвитку власного бізнесу, набуті знання допоможуть втілити в життя Ваші задуми. Більшість наших студентів спеціальності «Маркетинг» вже на старших курсах починають успішно суміщати навчання з роботою за фахом і задоволені тими перспективами, які вони будуть мати після отримання диплому бакалавра з маркетингу.

Фахівці з маркетингу можуть працювати на підприємствах різних форм власності та в різноманітних установах: промислових підприємствах; посередницьких та торгівельних підприємствах; банках, страхових компаніях; біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів); науково-дослідницьких закладах; інвестиційних та рекламних компаніях; консалтингових фірмах, агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Бакалаври із спеціальності «Маркетинг» можуть обіймати такі посади:

 • директора (керівника) малого промислового підприємства;
 • директора страхової, аудиторської, рекламної фірми;
 • керуючого торговельним агентством;
 • керуючого аналітично-дослідницьким агентством
 • фахівця із комунікаційних технологій, з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, маркетингу, постачання, збуту, зі зв'язків з громадськістю та реклами;
 • фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку;
 • консультанта з ефективності підприємництва, маркетингу, інноваційної діяльності, економічних питань тощо;
 • рекламіста,
 • копірайтера,
 • бренд-менеджера;
 • рекламного та комерційного агентів;
 • мерчандайзера;
 • торговельного представника.

Відомості щодо термінів навчання.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання у такі терміни:

 • 3 роки 10 місяців – денна і заочна форми: на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки 10 місяців - денна або 3 роки 6 місяців - заочна форма (скорочений термін): на основі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра/молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для випускників коледжів)

Навчання відбувається за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних і юридичних осіб (контракт).

Програма підготовки за освітнім ступенем «бакалавр». Бакалаврська програма «Маркетинг» відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в Україні у рамках реалізації Болонського процесу.

Викладацький склад та технології навчання. Ефективну підготовку бакалаврів спеціальності «Маркетинг» здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (три доктори економічних наук та 14 кандидатів економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Під час навчання в НУХТ наші студенти мають можливість спілкування з відомими фахівцями у сфері маркетингу, відвідувати майстер-класи. В навчальному процесі широко використовуються ділові ігри, дискусії та диспути, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості (метод цікавих аналогій, ефект дивування), аналіз конкретних ситуацій тощо. Наявність таких форм навчання − одне із свідчень якісної освіти.

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері маркетингу та реклами стає можливим формування актуальних фахових компетенцій, завдяки яким студент НУХТ володіє прогресивними методами збору ринкової інформації, проведення якісних та кількісних досліджень, маркетингового аналізу споживчої поведінки і побудови ефективної рекламної кампанії з метою позиціювання фірми для цільових сегментів ринку, сфер діяльності тощо, а тому є конкурентоспроможним на ринку праці.

Науково-дослідна робота студентів. Студенти мають змогу займатися дослідницькою діяльністю починаючи з молодших курсів. Вони приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри; студентських конференціях, в тому числі за межами НУХТ; фахових олімпіадах; конкурсах науково-дослідних робіт; фестивалях реклами; мають публікації у фахових та зарубіжних виданнях.

Більше інформації по спеціальності 075 «Маркетинг»

 
 

Остання зміна: 12 липня 2023