Н У Х Т

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

Хочеш реалізувати свої амбітні мрії та стати визнаним експертом у галузі економіки підприємства? Магістратура за спеціальністю «Економіка» ОПП «Економіка підприємства» – твій крок до успіху!

Підготовка магістрів за спеціальністю «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання тривалістю 1 рік 4 місяці:

за денною і заочною формами навчання;

на бюджетній і контрактній основі;

на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Освітня програма зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні проводити аналіз та оцінювання ефективності діяльності підприємства, його окремих складових, визначати проблемні зони діяльності, конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

ОПП «Економіка підприємства» передбачає наявність обов’язкових та вибіркових компонент, які формують професійні програмні компетентності і забезпечують здобуття поглиблених знань зі спеціальності, та вибіркових компонент, що відображають індивідуальні інтереси здобувача та дозволяють отримати додаткові фахові знання відповідно до їх інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду.

Обов’язкові дисципліни

Деякі вибіркові дисципліни

Проектна діяльність підприємства

Аналітика бізнес-рішень

Комерційні переговори і комунікативні стратегії

Обґрунтування стратегічних рішень для бізнесу

Створення вартості в бізнесі Креативна економіка

Ділове спілкування іноземною мовою

Методологія наукових досліджень

Професійна етика економіста та соціальна відповідальність бізнесу

Торгівля цінними паперами Стратегія виходу на міжнародні ринки

Інформаційні війни

Лідерство та репутація

Аудит фінансової звітності, Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу

Формування інвестиційного портфеля

Цифрова економіка

Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху

Правовий бізнес консалтинг

Захист прав та інтересів суб’єктів бізнесу

 

Наша освітньо-професійна програма пропонує:

-         глибоке вивчення сучасних методологій управління та аналізу економіки підприємства;

-         закріплення теоретичних знань на практиці завдяки активній роботі з справжніми кейсами;

-         взаємодію з висококваліфікованими викладачами, які є справжніми експертами в своїй галузі;

-         проходження практики на провідних підприємствах харчової промисловості (ПрАТ «Оболонь», ТДВ «Яготинський маслозавод», Корпорації «Росинка», стажування у корпорації «Артеріум тощо).

-         розвиток навичок аналізу, планування та управління, що забезпечать ваш успіх у світі бізнесу.

ОПП «Економіка підприємства» в НУХТ орієнтована на практичне застосування економічних знань. Ви будете мати можливість брати участь у симуляціях бізнесу, аналізувати реальні випадки і працювати над проектами, що стосуються підприємництва. Це допоможе вам отримати необхідний досвід і навички для виконання завдань у справжньому бізнес-середовищі. Наша програма гарантує високу якість навчання, індивідуальний підхід та насичену академічну атмосферу, підготує  до викликів, з якими ви зустрінетесь у своїй майбутній кар’єрі та допоможе зробити значний внесок у розвиток економіки.

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів зі здобувачами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі. У штаті випускової кафедри економіки і права за ОПП «Економіка підприємства» працює три доктори економічних наук та п’ятнадцять кандидатів економічних наук. Ти матимеш унікальну можливість вчитися від практикуючих професіоналів та відшліфувати свої навички в реальних ситуаціях, що забезпечать твій успіх на ринку праці.

Наші випускники мають широкі можливості зайнятості. Займають провідні посади в найвідоміших компаніях та корпораціях по всьому світу, фінансових установах, державних органах, дослідницьких установах та навчальних закладах. Також наші випускники з легкістю започатковують власний бізнес.

Талановиті випускники, які закінчили навчання за ОПП «Економіка підприємства», можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю. «Економіка».

Зробіть крок до своєї майбутньої кар’єри! Приєднуйтесь до нашої магістерської освітньо-професійної програми «Економіки підприємства» і отримайте неперевершений досвід, що стане запорукою вашого майбутнього успіху!

Остання зміна: 13 липня 2023