Н У Х Т

Економіка та правове забезпечення бізнесу

Підготовка фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка»
за освітньо-професійною програмою
«Економіка та правове забезпечення бізнесу»

Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів, а правове забезпечення бізнесу – це механізм, володіння яким дає змогу приймати правильні рішення в умовах невизначеності.

Бізнес ефективно функціонує і розвивається лише у правовій формі. Тому, знання з економіки та правового забезпечення бізнесу формують цілісну систему необхідних навиків для роботи в реаліях сьогодення. Адже всі учасники підприємницької діяльності діють в обмежених правових умовах, які потрібно знати для успішного створення і розвитку бізнесу. Поглиблене вивчення правових дисциплін дозволить Вам бути освіченими громадянами в сфері права, захищати свої права, уникати правопорушень та ефективно діяти як в особистих, так і в професійних сферах життя. Ви зможете вибудовувати конструктивне спілкуватися з юристами, адвокатами та іншими представниками правової галузі; уникнути порушення національного і міжнародного законодавства; ефективно керувати бізнесом, дотримуючись нормативно-правових документів, розуміючи правові обмеження й використовуючи їх на свою користь.

У той же час опанування спеціальністю «Економіка» надає найширших можливостей для подальшого успішного працевлаштування не лише у сфері економіки, але й менеджменту, адміністрування, маркетингу, фінансів, обліку, аудиту тощо.

Метою освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» є поєднання економічних і правових знань, спрямоване на формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у суміжних сферах економіки і права, який вдало вирішує складні питання, уникає потенційних юридичних проблем, здійснює правовий захист бізнесу від незаконних посягань з боку інших осіб, вміє представляти юридичні інтереси компанії у суді.

Переваги здобуття освіти зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» у нас:

 • Індивідуальний підхід при роботі зі студентами: студентоцентрованість - не лише задекларований підхід, це головний принцип роботи викладачів випускової кафедри.
 • Унікальна освітня програма, яка забезпечить Вам формування знань, вмінь та навичок з економіки та права.
 • Авторські програми викладання.
 • Випускова кафедра економіки і права має великий досвід викладання, так як підготовка за правовими дисциплінами здійснюється з 1996 року, а економічна підготовка – ще з 1930 року. При цьому щороку ми вдосконалюємось; намагаємось відповідати останнім науковим та освітнім інноваційним трендам.
 • При навчанні за даною програмою є можливість долучитися до Всеукраїнського проекту «Підприємницький університет» та розвинути свої підприємницькі навички, в т.ч. із розробки стартапів, отримати сертифікат від менторів цього проекту та виступити перед інвесторами на Всеукраїнському конкурсі студентських стартап проектів.
 • Поєднання знань з ведення бізнесу та його правового забезпечення гарантовано надає випускнику фахове працевлаштування з подальшою перспективою росту.
 • Різноманітні форми навчання: інтерактивна система на основі бізнес-кейсів (реальні приклади питань, що потребують рішення в сфері економіки та правового забезпечення бізнесу українських і міжнародних компаній); лабораторні заняття з орієнтацією на вивчення провідного програмного забезпечення для роботи бізнес сфери; практичні заняття; тренінг-курси; використання мультимедіа та наявність простору для реалізації власних творчих і креативних здібностей студента; відкриті лекції та семінари з фахівцями в сфері економіки і господарського права; проведення конференцій; ділові рольові ігри тощо.
 • Отримання освіти англійською мовою (навчання в англомовній групі) або поглиблене вивчення англійської мови (формування груп з 5-10 студентів з професійним викладанням фахових дисциплін англійською мовою).
 • Можливість участі у міжнародних грантах, конкурсах, олімпіадах, тренінгах, вебінарах, конференціях дають можливість поглибити теоретичні знання та отримати практичний досвід у сфері економіки та правового забезпечення бізнесу. Такий досвід дає гарантоване працевлаштування переможцям та учасникам, які проявляють себе на різних етапах змагання, та забезпечує подальше професійне зростання.
 • Можливість отримання подвійного диплому одного з університетів-партнерів Європейського Союзу за програмою Erusmus+, Жана Моне та ін. програми академічної мобільності студентів.
 • Можливість залучення студентів до активного позааудиторного життя. Організація дозвілля включає роботу: спортивних секцій, театральної, танцювальної, музичної студії і студентського клубу.
 • Наявність гуртожитків, вдале місце розташування університету – центр міста, перетин трьох столичних віток метро. На території університету працює бібліотека, три їдальні, кав'ярня та буфети у кожному корпусі.
 • Можливість проходження практики не лише на підприємствах, які пропонує університет (на основі довготривалих договорів), але й на будь-якому обраному Вами підприємстві країни.
 • Можливості стажування та працевлаштування здобувачів ще під час навчання в університеті за рахунок тривалої співпраці з представниками бізнесу та з HR-бренд агенцією Ukrainian Generation. Так, студенти (випуску 2023 р.) ще під час навчання працювали в Міжнародній аудиторській компанії Deloitte, банківських установах, пенсійному фонді, в юридичній компанії.
 • Скоординований процес та зручний розклад упродовж усього періоду Вашого навчання колективом кафедри економіки і права, викладачі якої націлені передати не лише теоретичний багаж знань, а й власний практичний досвід, навички й уміння.
 • Наявність постійного діалогу з фахівцями-практиками в сфері економіки і права у вигляді круглих столів, вебінарів, тренінгів. Для здобуття сучасних знань до начального процесу долучаються провідні вчені науково-дослідних економічних інститутів, спеціалісти Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики та продовольства України, досвідчені фахівці-практики, успішні бізнесмени та політики.

Наші випускники вже є працівниками провідних компаній різних сфер та галузей економіки, у тому числі й харчової промисловості України й світу, серед яких: корпорації «Оболонь», «АРТЕРІУМ», «Рошен», акціонерні товариства «Миронівський хлібопродукт», «Київхліб», «Carlsberg Україна», «Данон Україна», «Kraft Foods Україна», «Мілкіленд Україна», міжнародних аудиторські і консалтингові компанії – DeloittePwC, KPMG та багато інших. Також частина випускників відкрили власний бізнес, який нині успішно функціонує.

Фахівці освітньої програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» – у топ-рейтингах за затребуваністю на ринку праці. Їх знання потрібні найрізноманітнішим підприємствам у будь-якій сфері бізнесу, державним органам влади, державним та фінансовим установам для забезпечення сталого економічного розвитку.

Короткий перелік місць та посад, на яких можуть працювати наші випускники:

Ми розуміємо значення та роль комунікаційних, лідерських, командних, організаційних якостей сучасного фахівця будь-якої сфери суспільних відносин, саме тому з нами Ви маєте можливість не лише здобути якісну освіту за освітньою програмою «Економіка та правове забезпечення бізнесу», а й розвиватися, перетворюючи сильні сторони - у компетентності, а слабкі - у власні переваги.

Найкращі інвестиції – це інвестиції у своє майбутнє.
Ми докладаємо зусиль, щоб Ви стали успішною,
впевненою у собі, конкурентоспроможною особистістю!

Остання зміна: 24 липня 2023