Н У Х Т

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства»

Ви завжди мріяли про кар’єру у сфері бізнесу? Ви хочете зрозуміти секрети ефективного управління підприємством? Представляємо вам освітньо-професійну програму  «Економіка підприємства».

ОПП «Економіка підприємства» – це шанс зрозуміти економічні та управлінські принципи, які лежать в основі будь-якого успішного підприємства. Ми не просто надаємо теоретичні знання – ми навчимо вас практичним навичкам, необхідним для реального бізнесу. Ви будете працювати над проектами, розвивати стратегії та вирішувати реальні економічні завдання. Ми підготуємо вас до викликів, з якими ви зіткнетеся у сучасному світі бізнесу. Саме у нашому університеті ви отримаєте знання, які зроблять вас майстром у світі бізнесу.

Підготовка фахівців з економіки проводиться в університеті з 1930 року. Сьогодні в галузі економіки в університеті проводиться підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодшого спеціаліста (у технікумах і коледжах), бакалавра та магістра.

Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненою спеціальністю «Економіка підприємства», можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання.

Для успішного вступу на навчання за освітньо-професійною програмою  «Економіка підприємства», майбутнім студентам слід звернути увагу на такі предмети зі шкільного курсу – математика, українська мова історія України, географія.

Вступаючи на навчання за напрямом підготовки «Економіка підприємства» не менш важливими є предмети шкільного курсу – економіка, правознавство, іноземна мова, інформатика. Знання з цих дисциплін допоможуть краще адаптуватись до цієї освітньо-професійної  програми.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з «Економіки підприємства» передбачена ґрунтовна гуманітарна, загальноекономічна та фахова підготовка.

Загальноекономічні дисципліни дозволяють студентам оволодіти знаннями в області економічної теорії, бухгалтерського обліку і аудиту, міжнародної економіки, фінансів, менеджменту, маркетингу.

Велика увага приділена формуванню циклу дисциплін фахової підготовки, які формують знання і вміння необхідні для подальшої успішної роботи. З цією метою в навчальному плані передбачено вивчення наступних дисциплін:

 • економіка підприємства;
 • регіональна економіка;
 • правове забезпечення господарської діяльності;
 • стратегія бізнесу;
 • економіко-правове регулювання соціально-трудових відносин;
 • фінансово-економічний аналіз бізнесу;
 • потенціал і розвиток підприємства;
 • інформаційні системи та технології в економіці;
 • ціноутворення
 • інвестиції;
 • інновації;
 • обґрунтування економічних рішень та оцінка ризиків;
 • соціальна економіка;
 • бюджетування і контролінг на підприємстві;
 • бізнес-моделі та електронний бізнес;
 • обґрунтування та оцінка проектів.

У процесі навчання здобувачі освіти отримують необхідні знання і вміння для розуміння складності бізнес-процесів та ефективних стратегій управління, аналізу діяльності підприємства та його підрозділів, можливостей зовнішньоекономічних зв’язків та їх ефективності, проведення діагностики конкурентного середовища підприємства; аналізу використання ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та його підрозділів; розробки та реалізації стратегії підприємства; визначення економічної ефективності проектів; розробки бізнес-планів; виявлення та встановлення можливостей оптимізації матеріальних потоків підприємства; обґрунтування форм організації виробництва і праці, альтернативних варіантів управлінських рішень, внутрішніх трансфертних цін з урахуванням економічного статусу підрозділів; підготовки статистичної звітності підприємства з економічних питань; розробки заходів з підвищення ефективності діяльності підприємства та його підрозділів та контролю за їх виконанням.

Наші викладачі – справжні експерти в своїй галузі, які знають, як навчити вас мистецтву ефективного управління підприємством. Вони поділяться своїм досвідом, надихнуть і нададуть вам необхідну підтримку протягом всього освітнього процесу. В штаті випускової кафедри економіки і права, яке здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» працює три доктори економічних наук та п'ятнадцять кандидатів економічних наук.

Однією з особливостей підготовки фахівців зі спеціалізації «Економіка підприємства» є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних та мультимедійних технологій. При вивченні багатьох дисциплін використовується комп’ютерна техніка, мережеві технології та спеціальне програмне забезпечення, за допомогою яких студенти можуть вирішувати завдання, максимально наближені до реальних.

Комплексний підхід до підготовки фахівців з «Економіки підприємства» дозволяє нашим випускникам реалізувати отримані знання, працюючи у:

 • виробничих та торгівельних підприємствах (на посадах економіст, головний економіст, бухгалтер-економіст, економіст-фінансист, менеджер з планування, менеджер зі стратегічного розвитку тощо, в перспективі - топ-менеджерів, керівників підрозділів);
 • вітчизняних та міжнародних компаніях (департаменти планування, стратегічного та інноваційного розвитку; відділи бюджетування та продажу);
 • консалтингових і інвестиційних компаніях;
 • банківських установах;
 • органах державної влади;
 • територіальних органах виконавчої влади;
 • власному бізнесі.

Наша ОПП «Економіка підприємства» вже зарекомендував себе як найкращий шлях до успіху у бізнесі. Наші випускники займають ключові посади в провідних компаніях, в тому числу і міжнародних, створюють власний бізнес та досягають вражаючих результатів.

Тому особливістю підготовки фахівців за даним напрямом є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані не лише на підприємствах харчової промисловості, а практично у всіх галузях промисловості.

Випускники як нашого університету, так і інших вищих навчальних закладів, які завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства», можуть продовжити навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів.

Ви мрієте про успішну кар’єру, побудовану на стабільності та незалежності? ОПП «Економіка підприємства» відкриває двері до неймовірних можливостей! Приєднуйтеся до нас сьогодні та розкрийте свій потенціал у світі бізнесу! Не втрачайте свій шанс на успіх! Почніть свою подорож до вершин бізнесу з ОПП «Економіка підприємства» вже сьогодні!

Остання зміна: 13 липня 2023