Н У Х Т

Технології аюрведичних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«Технології аюрведичних харчових продуктів»

У професійній підготовці фахівців за спеціальністю «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» університет ставить за мету розроблення нових технологій та продуктів для здорового харчування для профілактики різних захворювань і поліпшення стану здоров’я людей.

Національний університет харчових технологій першим в Україні високо оцінив сучасні пріоритети у розвитку технологій аюрведичних харчових продуктів, і у 2016 році рішенням Вченої ради започатковано підготовку магістрів за новою програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів» у галузі автентичної аюрведичної медицини в сфері виробництва харчових продуктів з врахуванням аюрведичних принципів.

Базовими засадами підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю «Харчові технології» освітньо-професійною програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів» є досягнення сучасної фізіології та біохімії, які підтверджують справедливість та дієвість аюрведичних уявлень про механізми регуляції функцій організму людини засобами раціональної індивідуальної дієти і траволікування, використання йоги, масажів і неодмінної присутності в нашому житті високого духовного змісту.

Спеціальні дисципліни в навчальних планах підготовки фахівців орієнтовані на творче використання принципів медицини Давньої Індії Аюрведи, її адаптацію до наших умов життя, клімату, комбінаторики харчування. Це допоможе відродити свої стародавні традиції і збудувати нову оздоровчу систему, в якій об’єднується давня мудрість індійського вчення із новітніми досягненнями науки і медицини.

Випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» є кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції.

Професійно орієнтовані дисципліни:

Біологічно активні речовини у ресторанних технологіях

Прикладні методи досліджень

Теоретичні основи Аюрведи

Технології аюрведичних харчових продуктів

Теорія та практика впливу смаку і аромату на баланс дош

Основи аюрведичної системи оздоровлення людини

Адміністративно-правові засади управління безпекою підприємств в Україні

PR-технології у аюрведичних закладах ресторанного господарства

Безпека і якість аюрведичних харчових продуктів

Особливістю підготовки магістрів зі спеціальності «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» є те, що отримані знання і вміння можуть бути використані в закладах ресторанного господарства будь-яких типів і потужності, оскільки розроблення і впровадження технологій аюрведичних харчових продуктів відбувається на основі традиційних харчових середовищ – зернових, молочних, олієжирових, безалкогольних напоїв тощо.

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництвом або начальник виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог з виробництва аюрведичних харчових продуктів, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв аюрведичної кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності, науковий співробітник, викладач закладу вищої освіти.

 

 

Остання зміна: 16 липня 2020