Н У Х Т

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Підготовка фахівців
у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»
освітнього ступеня «бакалавр»
за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та освітньо-професійною програмою
«Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»

В сучасному світі важко уявити життя без використання автоматизованих пристроїв і систем. У побуті вони полегшують нам життя, а на виробництві забезпечують отримання високоякісної продукції. Тому, незважаючи на складну економічну ситуацію, на підприємствах різних галузей промисловості продовжуються роботи з автоматизації всіх ланок виробництва.

     

Сучасні пункти автоматизованого управління

Національний університет харчових технологій був одним з перших в Україні, в якому у 1959 р. було розпочато підготовку фахівців у галузі автоматизації. Зараз підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється у 50 технічних університетах та академіях України. Це засвідчує той факт, що дана спеціальність є універсальною.

Вимоги до змісту і рівня підготовки таких фахівців постійно змінюються, проте основною є використання у навчальному процесі найсучасніших досягнень науки та техніки і, насамперед, широке застосування у системах автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій. На сьогодні практично усі сучасні системи автоматизації − це ІТ-технологічні системи. Саме тому назва освітньої програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» за якою ведеться підготовка фахівців в нашому університеті в рамках спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає у повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет. Для розробки таких систем необхідні інтегровані знання з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які поєднані у спеціальності «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології».

            Саме тому наряду з класичними дисциплінами підготовки фахівців в галузі автоматизації велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій: «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій», «Комп'ютерна інженерна графіка», «Основи програмування», «Програмна інженерія в системах управління», «Програмування однокристальних мікропроцесорних контролерів», «Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях», «Web-технології та Web-дизайн», «Промислові контролери та їх програмне забезпечення», «Комп'ютерні мережі та розподілені системи», «Програмні засоби SCADA/HML», «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів», «Системи управління базами даних та засоби аналітики». «Автоматизація бухгалтерського обліку», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Робототехнічні комплекси», «Інтернет речей», «Мова запитів SQL», «Технології захисту інформації», «Комп'ютерна анімація», «Розробка мобільних додатків» і інші. «Крім того, практично всі дисципліни вивчаються з використанням комп’ютерної техніки.

            Отже, сучасний фахівець в галузі автоматизації повинен знати і вміти професійно використовувати різноманітні комп’ютерні технології і досить складне спеціалізоване програмне забезпечення. Можна стверджувати, що ця освітня програма реалізує підготовку  «два в одному», тобто готує фахівців, які володіють знаннями і практичними вміннями як в галузі автоматизації так і компۥютерних технологій.

                Родзинкою підготовки таких фахівців саме в нашому університеті є високий рівень практичної підготовки.Кожен випускник після закінчення вищого навчального закладу повинен відповісти на два запитання: «Що я знаю?» і «Що я вмію?». І, якщо відповідь на перше запитання залежить тільки від сумлінності і старанності студента, то відповідь на друге, яке найбільш цікавить майбутнього роботодавця,  – залежить від рівня оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами. Навчальні лабораторії випускової кафедри університету з цієї спеціальності мають одне із найкращих в Україні оснащення технічними і програмними засобами провідних фірм світу:Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell,   Siemens,  Danfoss,  Open System,   FESTO,   Овен,   Мікрол,  Тера  та  ін.,  що забезпечує можливість майбутнім фахівцям  не тільки оволодівати грунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується на ринку праці.

   
 

Лабораторія технологічного вимірювання з обладнанням фірми Siemens

 

Лабораторія автоматичного управління з обладнанням фірм Honeywell, Danfoss, Hitachi

   

 Лабораторія технологічного вимірювання з обладнанням фірми Siemens

 Практичні заняття в лабораторії автоматичного управління

   

 Лабораторія мікропроцесорної техніки   з обладнанням фірми VIPA

Лабораторія автоматичного управління з обладнанням фірм Honeywell, Danfoss, Hitachi 

   

Програмування промислового контролера 

Програмування промислового контролера 

   

Налаштування мікропроцесорної системи управління

Програмування промислового контролера 


Навчальні лабораторії мають сертифікати авторизованих навчальних центрів на право проведення навчального процесу з обладнанням відповідних фірм.

 

На випусковій кафедрі активно працюють студентські наукові гуртки, де студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал. Студенти сконструювали і виготовили 3D-принтер, на якому виготовляються деталі для інших пристроїв, у тому числі і для робота-піаніста.

   
 

Студенти-розробники 3D-принтера

Студенти-розробники робота

 

Наші студенти приймають активну участь у студентських фахових олімпіадах і конкурсах наукових робіт, де займають призові місця.

      У позанавчальний час студенти приймають активну участь у вечорах художньої самодіяльності різноманітних конкурсах та спортивних змаганнях.

   

Студенти-розробники робота

Участь студентів у Олімпіаді з мехатроніки  


Якщо Ви бажаєте отримати:

  •  - якісну вищу освіту за спеціальністю, яка завжди була, є  і буде актуальною;
  •  - універсальну спеціальність, яка використовується у всіх виробництвах і сферах діяльності людини;
  •  - спеціальність, яка поєднує в собі надсучасні досягнення у сфері науки, техніки та програмування:
  •  - не тільки глибокі теоретичні знання, а й набути практичних навичок роботи з технічним і  програмним забезпеченням систем автоматизації, що так цінуються роботодавцями,

Ми чекаємо на ВАС

Ми шукаємо не просто абітурієнта -  ми шукаємо талановиту молодь.

 

 

 

 Більш детальну інформацію Ви можете отримати на САЙТі випускової кафедри – www.iasu-nuft.pp.ua, та сторінках у соціальних мережах

Остання зміна: 23 квітня 2021