Н У Х Т

на бакалавра (після школи)

Інформація для громадян України, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра до закладів вищої освіти (без пільг).

Вступ здійснюється на перший курс на спеціальності та освітні програми.

Навчання у нас здійснюється відповідними навчальними підрозділами.

Прийом документів вступників у визначені терміни (дивіться таблицю нижче) виконують в електронному вигляді відповідні відбіркові комісії (детальний опис поетапно розміщується на нашому сайті).

Для вступу необхідно подати електронну заяву, прийняти участь у конкурсі за результатами ЗНО з відповідних предметів; побачити себе у списках рекомендованих до зарахування на навчання; у визначені терміни подати оригінали документів і побачити себе у списках зарахованих на навчання.

Інформацію про ЗНО треба переглянути тут.

Всі ці дії виконуються безпосередньо вступником.

Радимо також переглянути ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ (серію відеороликів про електронні сервіси в освіті).

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (основні етапи вступної кампаніїї для вступників, що не мають спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі, виділені зеленим кольором):

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

Не пізніше

24 червня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місця державного замовлення

05 липня

Строки проведення вступних іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місця державного замовлення

з 01 по 13 липня

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати співбесіди та вступні іспити до університету

1800 16 липня

Строки проведення співбесід

з 17 до 19 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

– не пізніше
1200 20 липня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення*

– не пізніше
1000 22 липня *

Зарахування вступників, що складали співбесіди та за квотою-2, на навчання за державним замовленням**

– не пізніше
1500 22 липня **

Додаткові сесії іспитів для вступників, які мають складати вступні іспити в університеті при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 14 по 22 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня

1800 22 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання:

– за державним замовленням

– за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
27 липня

не раніше
1800 04 серпня

– не пізніше
30 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше
1800 04 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

– 05 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
09 серпня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

– не пізніше
13 серпня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

 

– не пізніше
1200 15 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

– не пізніше
19 серпня

Етап другий***

Прийом заяв та документів

з 16 по 27 вересня

Термін оприлюднення рейтингових спис­ків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
28 вересня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб.

– не пізніше
1200 29 вересня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1000 30 вересня

Зарахування вступниківза квотою-2, на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1000 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб за квотою 2, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1500 30 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня 

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

*** – Під час другого етапу проведення вступних іспитів не передбачається.