Н У Х Т

на бакалавра (після коледжу)

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання)

Етапи вступної кампанії

за державним або регіональ­ним замовлен­ням та за раху­нок цільових пільгових державних кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1200 22 липня

1200 22 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 22 до 30(29) липня

з 22 до 29 липня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
01 серпня

– не пізніше
01 серпня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання

– не пізніше
1300 06 серпня

– не пізніше
1300 10 серпня

Терміни зарахування вступників

– не пізніше 
08 серпня

– не пізніше
12 серпня

Етап другий *

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають складати вступ­ні випробування)

з 16 по 23 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступ­них випробувань)

з 16 по 28 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 23 по 28 вересня

Термін оприлюднення рейтин­го­вих спис­ків вступників із зазначен­ням ре­ко­мен­дованих до зараху­ван­ня на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

* Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.