Н У Х Т

Переведені на вакантні бюджетні місця - Бакалавр на основі НРК5

Витяг з наказу від 18 серпня 2023р №491-кс

 

Про зміну форми фінансування
навчання здобувачів освіти
за денною формою навчання

 Перевести з 18 серпня 2023 року на вакантні місця державного замовлення осіб, які на основі НРК5 зараховані для здобуття освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за денною формою на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія»:

Ліпінська Марія Олександрівна

Рачинська Олександра В’ячеславівна

Витяг з наказу від 18 серпня 2023р №492-кс

 

Про зміну форми фінансування
навчання здобувачів освіти
за заочною формою навчання

 Перевести з 18 серпня 2023 року на вакантні місця державного замовлення осіб, які на основі НРК5 зараховані для здобуття освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за заочною формою на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія»:

Бєкова Каріна Сергіївна