Н У Х Т

Переведені на вакантні бюджетні місця - Бакалавр на основі ПЗСО

Витяг з наказу від 18 серпня 2023р №491-кс

 

Про зміну форми фінансування
навчання здобувачів освіти
за денною формою навчання

 Перевести з 18 серпня 2023 року на вакантні місця державного замовлення осіб, які на основі повної загальної середньої освіти зараховані для здобуття освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за денною формою на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

 за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп’ютерні науки»:

Мироненко Дмитро Олегович

за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітня програма «Технології харчування»:

Бих Ілля В’ячеславович

Захарченко Єлизавета Анатоліївна

Карпенко Вадим Петрович

Киріченко Юлія Дмитрівна

Кобиляцький Михайло Анатолійович

Кондратюк Максим Володимирович

Кучер Софія Олексіївна

Кучугура Данило Вікторович

Мазур Олександр Сергійович

Пушняк Леся Андріївна

Савченко Микита Олександрович

Санатарчук Ілля Русланович

Старощук Роман Вікторович

Хитрич Сергій Ігорович

Чапанський Єгор Євгенович

Чверткова Вероніка Сергіївна

за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітня програма «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна»:

Палатов Максим Романович

за спеціальністю 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»:

Коробко Амалія Сергіївна

Витяг з наказу від 18 серпня 2023р №492-кс

 

Про зміну форми фінансування
навчання здобувачів освіти
за заочною формою навчання

 Перевести з 18 серпня 2023 року на вакантні місця державного замовлення осіб, які на основі повної загальної середньої освіти зараховані для здобуття освіти за освітнім ступенем «бакалавр» за заочною формою на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб:

за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітня програма «Харчові технології та інженерія»:

Ходюк Ганна Миколаївна