Н У Х Т

Переведені на бюджетні місця за конкурсними комісіями МОН (ПЗСО)

Список осіб, переведених на додаткові місця
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ,
за результатами конкурсних комісій МОН

Витяг з наказу від 30.08.2023р №544-кс

Перевести з 01 вересня 2023 року на місця державного замовлення:

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Готельно-ресторанна справа» на основі повної загальної середньої освіти:

Гончар Богдана Ігорівна
Женило Денис Максимович

спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу» на основі повної загальної середньої освіти:

47-8583298 Кіра Олександрівна

спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти:

47-8466983 Микита Андрійович
47-8504980 Олег Миколайович

спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу» на основі повної загальної середньої освіти:

47-8482309 Марія Вадимівна