Н У Х Т

Переведені на бюджетні місця за конкурсними комісіями МОН (скороченики)

Список осіб, переведених на додаткові місця
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ,
за результатами конкурсних комісій МОН

Витяг з наказу від 30.08.2023р №544-кс

Перевести з 1 вересня 2023 року на місця державного замовлення:

спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», освітня програма «Комп'ютерні науки» на основі НРК5:

Шумада Олександр Андрійович

спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг» на основі НРК5:

Петлінський Олександр Іванович