Н У Х Т

Зареєстровані на спеціально організовану сесію ЄВІ

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма Технології в ресторанному господарстві

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого

Спеціальність
131 "Прикладна механіка", освітня програма "Прикладна механіка"
Спеціальність
133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"
Спеціальність
133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Інжиніринг харчових виробництв"
Спеціальність
133 "Галузеве машинобудування", освітня програма "Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв"
Спеціальність
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма "Електротехнічні системи електроспоживання"
Спеціальність
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма "Енергетичний менеджмент"
Спеціальність
142 "Енергетичне машинобудування", освітня програма "Холодильні техніка та технології"
Спеціальність
144 "Теплоенергетика", освітня програма "Енергетичний менеджмент та аудит"
Спеціальність
144 "Теплоенергетика", освітня програма "Теплоенергетика та енергоефективні технології"

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ