Н У Х Т

Вартість навчання, бакалавр, іноземці, 2019

Вартість навчання для вступників в НУХТ у 2019 році для отримання освітнього ступеня бакалавра (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Навчальний підрозділ

Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня бакалавра,

грн. за рік (за два семестри)

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад, І.С.Гулого

36 500

23 100

Навчально-науковий інститут харчових технологій

41 000

24 100

Факультет біотехнології та екологічного контролю

41 000

24 100

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

42 000

25 500

Навчально-науковий інститут економіки і управління

43 200

26 300

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

44 600

27 200