Н У Х Т

Вартість магістр, іноземці, 2019

Вартість навчання для вступників в НУХТ у 2019 році для отримання освітнього ступеня магістра (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Навчальний підрозділ

Вартість навчання для отримання на договірній основі освітнього ступеня магістра,
грн. за рік (за два семестри)

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

40 100

25 500

Навчально-науковий інститут харчових технологій

45 100

26 800

Факультет біотехнології та екологічного контролю

45 100

27 800

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

45 800

28 800

Навчально-науковий інститут економіки і управління

46 700

29 500

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

46 800

29 600