Н У Х Т

Вартість, магістр, 2019

Вартість навчання для вступників в НУХТ у 2019 році для отримання освітнього ступеня магістра (для громадян України)

КОД ТА НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(освітня програма)
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ, грн. за рік
(за два семестри)
ЗА ДЕННОЮ
формою навчання
ЗА ЗАОЧНОЮ
формою навчання
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого

131 Прикладна механіка (Прикладна механіка)

18 600

10 500

133 Галузеве машинобудування (Інжиніринг харчових виробництв)

18 600

10 500

133 Галузеве машинобудування (Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв)

18 600

10 500

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

21 500

12 700

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)

21 500

142 Енергетичне машинобудування (Холодильні техніка та технології)

21 500

12 700

144 Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент та аудит)

21 500

144 Теплоенергетика (Теплоенергетика та енергоефективні технології)

21 500

12 700

Навчально-науковий інститут економіки і управління

051 Економіка (Економіка підприємства)

23 100

17 200

061 Журналістика (Реклама та зв’язки з громадськістю)

24 500

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

23 100

17 200

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси банківська справа та страхування)

23 100

17 200

073 Менеджмент (Логістика)

23 100

17 200

073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

23 100

17 200

073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

23 100

17 200

073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

23 100

17 200

075 Маркетинг (Маркетинг)

23 100

17 200

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

23 100

17 200

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління персоналом та економіка праці)

23 100

17 200

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

23 100

17 200

Навчально-науковий інститут харчових технологій

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність (Якість, стандартизація та сертифікація)

22 000

13 750

161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів)

21 900

12 700

181 Харчові технології (Технології зберігання і переробки зерна)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів)

22 000

181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки молока)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології органічних харчових продуктів)

22 000

181 Харчові технології (Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології продуктів бродіння і виноробства)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів)

22 000

181 Харчові технології (Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технології цукру та полісахаридів)

22 000

12 300

181 Харчові технології (Технологічна експертиза та безпека харчової продукції)

22 000

12 300

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

122 Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

21 500

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

21 500

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Інтелектуальні комп’ютерні системи керування)

22 500

16 900

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології («Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління»)

22 500

Факультет біотехнології та екологічного контролю

101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

21 900

12 700

162 Біотехнологія та біоінженерія (Промислова біотехнологія)

21 900

12 700

162 Біотехнологія та біоінженерія (Фармацевтична біотехнологія)

21 900

12 700

183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічний контроль та аудит)

21 900

12 700

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

181 Харчові технології (Технології аюрведичних харчових продуктів)

22 000

181 Харчові технології (Технології в ресторанному господарстві)

22 000

12 800

241 Готельно-ресторанна справа (Готельна і ресторанна справа)

23 000

12 800

242 Туризм (Туризмознавство)

23 000

12 800