Н У Х Т

Вартість, бакалавр, 2019

Вартість навчання для вступників в НУХТ у 2019 році
для отримання освітнього ступеня бакалавра
(для громадян України)

КОД ТА НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
для отримання на договірній основі
освітнього ступеня БАКАЛАВРА,
грн. за рік (за два семестри)
ЗА ДЕННОЮ
формою навчання
ЗА ЗАОЧНОЮ
формою навчання

051 «Економіка» (освітні програми  «Економіка», «Економіка та правове забезпечення бізнесу»)

20 100

11 000

061 «Журналістика»

22 700

071 «Облік і оподаткування»

20 100

11 000

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

20 100

11 000

073 «Менеджмент» (освітні програми  «Менеджмент», «Менеджмент персоналу»)

20 100

11 000

075 «Маркетинг»

20 100

11 000

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

20 100

11 000

101 «Екологія»

19 000

9 500

122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»)

19 100

122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки»)

19 100

10 000

131 «Прикладна механіка»

14 500

7 500

133 «Галузеве машинобудування»

14 500

7 500

186 «Видавництво та поліграфія»

14 500

7 500

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха­ніка»

17 300

9 350

142 «Енергетичне машинобудуван­ня»

17 300

9 350

144 «Теплоенергетика»

17 300

9 350

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

19 900

10 000

161 «Хімічні технології та інженерія»

15 500

7 700

162 «Біотехнології та біоінженерія»

19 700

10 000

181 «Харчові технології» (освітня програма «Технології харчування»)

19 000

9 500

181 «Харчові технології» (освітні програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Харчові технології та інженерія»)

19 000

9 500

241 «Готельно-ресторанна справа»

21 900

11 700

242 «Туризм»

21 900

11 700

292 «Міжнародні економічні відносини»

20 100