Н У Х Т

Про ЗНО

Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО) – комплекс організаційних процедур (передусім — тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень осіб при їхньому вступі до закладів вищої освіти.

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, здійснює державна установа – Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників системи повної загальної середньої освіти використовують для прийому до закладів вищої освіти та зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію.

Згідно проекту Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році вступники на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

Згідно проекту Умов прийому до закладів вищої освіти у 2019 році вступникам на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»), 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови.

Програми ЗНО (унизу сторінки) 

  Безкоштовне тренувальне онлайн тестування
на сайті Львівського регіонального центру оцінювання

 

Тести ЗНО онлайн на сайті osvita.ua

 

Завдання та відповіді на тести ЗНО минулих років (на сайті osvita.ua)

 

Центри оцінювання якості освіти

ЗНО - 2018:

  Статистичні дані УЦОЯО

Результати ЗНО на osvita.ua

Статистика ЗНО-2018